Mikroorganizmy dôležité pre život

Redakcia | 6. Apr 2010

Flóra tráviaceho traktu je tvorená mikroorganizmami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizmu.

Flóra tráviaceho traktu je tvorená mikroorganizmami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizmu. Črevná mikroflóra vykazuje veľkú metabolickú aktivitu, ktorá je porovnateľná s aktivitou pečene, čo je najaktívnejší orgán ľudského tela. Mikróby sú v určitej rovnováhe medzi sebou a vo vzťahu k organizmu. Porušenie tejto rovnováhy môže viesť k ochoreniu alebo spolupôsobiť pri vzniku ochorenia.

Mikroorganizmy pribúdajú v tráviacom trakte smerom ku konečníku tak do počtu, ako aj do množstva druhov. Osídlenie tráviaceho traktu sa mení v priebehu života človeka. Novorodenec nemá v tráviacom trakte žiadne mikroorganizmy a postupne dochádza k jeho osídľovaniu. Dojčení jedinci majú iné zloženie črevnej mikroflóry ako nedojčení. Záleží však napríklad aj na geografickej oblasti, v ktorej žijeme, či na stravovacích návykoch.

Črevná mikroflóra zohráva svoju úlohu aj vo výžive. Napomáha tráveniu a získavaniu energie z potravinových zložiek, ktoré sa nestrávia v dôsledku produkcie mastných kyselín. Normálna mikroflóra taktiež prispieva k odstraňovaniu alebo k deaktivácii škodlivých látok. Rôzne faktory narušujú gastrointestinálnu mikroflóru. Môžu to byť napríklad črevné infekcie, ochorenia, antibiotiká, zápalové procesy, patogény, nedostatok vlákniny v strave, pH, ožarovanie, stres a starnutie.

Črevná mikroflóra detí
Tráviaci trakt novonarodených detí je prakticky sterilný, bez prítomnosti baktérií. V priebehu niekoľkých dní po narodení dochádza v dôsledku dojčenia a okolitého prostredia postupne k jeho kolonizácii. Tráviace ústrojenstvo je veľmi rýchlo úplne osídlené a po 48 hodinách od narodenia dosahuje koncentrácia baktérií 109 až 1011 v 1 grame stolice. Zloženie črevnej mikroflóry sa s vekom mení, k väčšej zmene dochádza najmä po odstavení dieťaťa od dojčenia a po prechode na umelú výživu alebo pri začlenení nemliečnych pokrmov do jeho jedálnička. K výrazným zmenám v prospech škodlivých baktérií dochádza taktiež pri ochoreniach, užívaní antibiotík a chemoterapeutík.

Črevná mikroflóra vyskytujúca sa u dospelého človeka je u zdravého dieťaťa dosiahnutá medzi 1. a 4. rokom života a zostáva u zdravých ľudí prakticky nemenná, s výnimkou bifidobaktérií, ktorých počet a druhy sa s vekom menia. Bifidobacterium infantis sa v črevnej mikroflóre dospelých nevyskytuje.

Hlavným prínosom vyváženej črevnej mikroflóry pre hostiteľa je jej ochranný mechanizmus pred potenciálne patogénnymi mikróbmi. Normálna mikroflóra zabezpečuje dôležitú stimuláciu imunitného systému. Zdravá mikroflóra prispieva k odstraňovaniu alebo deaktivácii škodlivých látok. Za prínosných členov mikroflóry sú považované bifidobaktérie, laktobacily a enterokoky. Dôležitú úlohu pre rozvoj zdravej mikroflóry zohrávajú i prebiotiká (napr. fruktooligosacharidy).

Flóra tráviaceho traktu je tvorená mikroorganizmami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizmu. Črevná mikroflóra vykazuje veľkú metabolickú aktivitu, ktorá je porovnateľná s aktivitou pečene, čo je najaktívnejší orgán ľudského tela. Mikróby sú v určitej rovnováhe medzi sebou a vo vzťahu k organizmu. Porušenie tejto rovnováhy môže viesť k ochoreniu alebo spolupôsobiť pri vzniku ochorenia.

Dôležitá úloha bifidobaktérií:

 • produkujú kyselinu mliečnu i octovú
 • pohlcujú železo
 • majú anticholesterolový a antimutagénny účinok
 • majú imunostimulačné účinky
 • podieľajú sa na syntéze vitamínov (B1, B6, B12, kys. listovej, niektorých aminokyselín)

Dôležitá úloha laktobacilov:

 • produkujú a vylučujú do prostredia kyselinu mliečnu
 • produkujú enzýmy a vitamíny skupiny B
 • zvyšujú stráviteľnosť bielkovín, sacharidov a tukov
 • zvyšujú biologickú dostupnosť vápnika

Probiotiká
Probiotiká (z gréckeho slova pro bios – pre život) sú živé nepatogénne mikroorganizmy, ktoré priaznivo ovplyvňujú stav hostiteľa tým, že pomáhajú udržať rovnováhu mikroorganizmov v črevnom trakte. Pre náš organizmus sú dôležité aj preto, lebo:

 • pomáhajú predchádzať ochoreniam (optimalizujú trávenie a vstrebávanie živín),
 • zlepšujú priebeh niektorých ochorení,
 • pomáhajú udržovať rovnováhu črevnej mikroflóry a tak stimulovať prirodzené obranné mechanizmy organismu.

Prebiotiká
Prebiotiká sú neživé nestráviteľné zložky potravy, ktoré ako nutričný substrát (potrava) pozitívne ovplyvňujú fyziologickú mikroflóru tráviaceho traktu tým, že stimulujú rast a činnosť prospešných baktérií – bifidobaktérií a laktobacilov. Ide predovšetkým o oligosacharidy a fruktooligosacharidy. Preto sa u ľudí s vyšším a trvalejším zastúpením vlákniny v potrave zisťuje v črevnej mikroflóre vyššie zastúpenie probiotických kultúr. Synbiotiká sú zmesi probiotík a prebiotík. Použitím probiotík a prebiotík možno ovplyvniť črevnú mikroflóru tráviaceho traktu.

Možnosti a výsledky uplatňovania probiotík

Úprava hnačiek alebo zápchy a nafukovania
Probiotiká majú normalizačný účinok na tráviaci trakt. Ako potvrdzujú klinické štúdie, ich uplatnenie je vhodné nielen v prevencii (cestovateľské hnačky, po liečbe antibiotikami), ale i pri liečení zápalových ochorení čreva (Crohnova choroba...).

Podpora v boji s kvasinkovou infekciou
V pilotnej štúdii, ktorej sa zúčastnilo 36 pacientov infikovaných kvasinkou Candida albicans, malo 89 % z nich nižšie príznaky po užívaní probiotík obsahujúcich L. acidophilus a B. bifidum. 72 % pacientov vykázalo zlepšenie stavu o viac ako 25 % a 33 % pacientov o viac ako 50 %.

Dvaja pacienti vo veku 2 a 4 roky boli po mesiaci úplne bez príznakov bez toho, aby sa akokoľvek menili ich stravovacie návyky. Tieto výsledky sú v súlade s antikvasinkovým účinkom probiotík obsiahnutým v recenzii v JAMA.

Potláčajú rast patogénnych baktérií
U baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu sa ukázalo, že zabraňujú rastu patogénnych baktérií vytváraním kyslého prostredia v čreve, konkurenciou o živiny, tvorbou antibakteriálnych látok a stimuláciou imunity.

Ako vrátiť všetko na správnu mieru?
Je dôležité obnovovať črevnú mikloflóru vhodným výberom potravy, no v dnešnom uponáhľanom svete si často musíme vypomôcť aj rôznymi špecializovanými prípravkami s probiotickými baktériami. V takom prípade je dobré vybrať si taký prípravok, ktorý obsahuje čo najvyšší počet baktérií. Dbajte aj na to, aby prípravok, ktorý si budete vyberať v lekárni, obsahoval vyvážené zloženie viacerých druhov baktérií.

Znižujú toxické/karcinogénne zlúčeniny produkované v črevnom trakte
Probiotiká sa osvedčili pri potláčaní produkcie škodlivých látok, ako napríklad amoniaku, indolu, fenolov, sírovodíka a látok, ktoré sú karcinogénne a poškodzujú pečeň.

Nárast imunity organizmu
Ukázalo sa, že probiotické baktérie stimulujú imunitnú reakciu organizmu. Produkujú vitamíny a iné nutričné zložky L. acidophilus a B. bifidum produkujú vitamín B1.
Ďalej môže L. acidophilus podporovať vstrebávanie vitamínu B1.
Napr. podávanie bifidobaktérií u detí zvýšilo počet týchto baktérií v črevách, čo vyústilo do dvoj až trojnásobného zvýšenia produkcie vitamínu B1. Bifidobaktérie sú schopné produkovať aj B6, B9, B12, kyselinu listovú a niektoré aminokyseliny.

Redukujú cholesterol
Niekoľko štúdií poukazuje i na účinok pri znížení cholesterolu. Ukázalo sa, že črevné baktérie premieňajú cholesterol na menej vstrebateľnú formu (koprostanol), čím znižujú jeho vstrebávanie v črevnom trakte a je vylučovaný stolicou z organizmu. U osôb konzumujúcich mliečne produkty obsahujúce probiotické kultúry boli zaznamenané znížené hladiny cholesterolu, zatiaľ čo u osôb prijímajúcich mliečne produkty bez týchto kultúr sa tieto účinky nepozorovali.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: