Letné mesiace budú aj tento rok patriť táborom pre detských onkologických pacientov

Liga proti rakovine | 10. Jul 2012
Letné mesiace budú aj tento rok patriť táborom pre detských onkologických pacientov

Liga proti rakovine a Klub Detskej Nádeje pripravujú už 14. rok letné tábory pre detských onkologických pacientov.

Liga proti rakovine a Klub Detskej Nádeje pripravujú už 14-ty rok letné tábory pre detských onkologických pacientov. Počas troch turnusov sa ich zúčastní 100 detí vo veku 6 - 18 rokov, pričom náklady v plnej výške hradí Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov.

Cieľom detských táborov je umožniť malým i dospievajúcim onkologickým pacientom po liečbe načerpať nové sily, pomôcť im aspoň na chvíľu zabudnúť na ochorenie a poskytnúť priestor pre vzájomnú podporu a upevňovanie priateľstiev v kolektíve rovesníkov, ktorých spájajú spoločné skúsenosti súvisiace s liečbou na detskej onkológii.

Prvý turnus štartuje 10. júla vo Vyšnej Boci a trvať bude do 24. júla 2012. Počas takmer troch týždňov sa o 35 detí, vo veku 6 až 18 rokov, budú starať animátori z Klubu Detskej Nádeje. Pripravený je vyvážený program v podobe hier, súťaží i poznávacích výletov tak, aby sa účastníci čo najviac spoznali, upevnili priateľstvá. Deti si prostredníctvom hier potrénujú logické myslenie i pamäť, posilnia fyzickú kondíciu – prenesú sa do stredoveku, zahrajú sa na obchodníkov, vyskúšajú námorné bitky, slovnú zásobu a kreativitu si precvičia počas hry sultán, spoznajú ďalší kúsok Slovenska na celodenných výletoch, ai.

Začiatkom augusta, od 5. do 18.8.2012, bude v Rajeckých Tepliciach prebiehať tábor pre deti vo veku 6 až 13 rokov. V tábore budú „vládnuť“ superhrdinovia, úlohou táborníkov bude vo forme hier prekonávať rôzne prekážky a zdolávať stanovištia.

Po dvoch rokoch sa bude opäť konať prímorský tábor v Chorvátskej Prívlake. V termíne od 31. augusta do 10. septembra sa ho zúčastní 30 detí vo veku 10 až 16 rokov.

Okrem letných táborov pripravil Klub Detskej Nádeje aj týždňový ozdravovací pobyt pre mladých ľudí vo veku nad 18 rokov v Čičmanoch.

Tábory pre detských onkologických pacientov finančne zastrešuje Liga proti rakovine v rámci psychosociálnej podpory pacientov a ich rodín, realizátorom táborov je Klub Detskej Nádeje. V tomto roku vyčlenila Liga proti rakovine na tábory sumu 30 000 EUR.

www.lpr.sk

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: