Kedy navštíviť logopéda?

Kedy navštíviť logopéda?
26.8.2014 v kategórii Dieťa, autor MAMA a ja, foto: istockphoto.com

Podľa logopédov by sme trojročnému dieťaťu mali rozumieť až 75 % toho, čo hovorí.

Podľa logopédov by sme trojročnému dieťaťu mali rozumieť až 75 % toho, čo hovorí. Štvorročnému dieťaťu by mala rozumieť  už aj učiteľka v škôlke alebo doktorka, je však úplne v poriadku, ak jeho výslovnosť nie je úplne čistá a občas sa aj vy musíte veľmi snažiť, aby ste porozumeli tomu, čo vám hovorí. 

 

Vývoj detskej výslovnosti má určitú postupnosť . Dieťa do troch rokov by malo zvládnuť vyslovovať hlásky n, m, p, h, t, k, vo veku štyroch rokov by to mali byť hlásky f, v, g, b, j, d, do siedmeho roka by malo dieťa zvládnuť hlásky c, s, z, dz, č, š, ž, dž a hlásky l, r.

Ak po treťom roku netvorí dieťa jednoduché vety, nepoužíva žiadne predložky, má chybnú

výslovnosť hlások (chybný spôsob tvorenia, napr. „francúzske r“ alebo šušlanie),

má celkovo nezrozumiteľnú reč, je najvyšší čas navštíviť logopéda. Platí tu pravidlo – čím skôr, tým lepšie. Ak návštevu logopéda nebudete odkladať, pravdepodobnosť úspechu odstránenia poruchy je naozaj vysoká.