Jednodňová chirurgia pre deti: na čo sa treba pripraviť?

PaedDr. Dagmar Baluchová | 23. May 2017
Jednodňová chirurgia pre deti: na čo sa treba pripraviť?

Operácia – narkóza – pobyt v nemocnici... Táto trojkombinácia je strašiakom pre nejedného drobca či dospeláka. No zatiaľ čo „veľkí“ vedia ako-tak svoj strach prekonať, u detí je to horšie. Našťastie niektoré menšie chirurgické zákroky sa dnes už dajú vykonať bez hospitalizácie – a k tomu aj kvalitne a relatívne rýchlo

Pruh, nezostúpené vajíčko, fimóza... To je len malá vzorka toho, čo všetko je v súčasnosti možné riešiť v rámci jednodňovej chirurgie.

Vo väčšine západných krajín je to vyhľadávaný spôsob liečby. Najmä pre deti je fakt, že budú niekoľko dní v cudzom nemocničnom prostredí, často väčším strašiakom ako samotný operačný zákrok. Aj v tomto smere má preto jednodňová chirurgia svoje veľké plusy.
A nielen to... Takéto zákroky sú finančne menej náročné aj pre poisťovne, keďže odpadajú náklady na hospitalizáciu, ale svoje výrazné pozitíva majú i pre samotných pacientov. 

V nemocnici iba jeden deň?

Centier, ktoré  by sa na Slovensku venovali v rámci chirurgie výlučne deťom, nie je veľa. Jedným z najkomplexnejších v tomto smere je EuroMedJednodňová chirurgia pre deti (www.euromed.name), ktorej vedúci lekár, detský chirurg MUDr. Jozef Babala, PhD., nám o tom povedal viac.

„Detskej chirurgii v rámci jednodňových zákrokov sa venujeme už 7 rokov. Pochopili sme a prevzali niečo, čo je vo vyspelých krajinách rokmi praxe vyskúšané a udomácnené. Od roku 2009 sa riadime  novými pravidlami, ktoré sú zhrnuté aj vo vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

Oproti jednodňovej chirurgii dospelých platia pre deti ešte prísnejšie pravidlá. Všeobecne ide o jednoduchšie operácie v celkovej anestézii, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu v lôžkovom oddelení.

Napriek tomu má každý pacient u nás svoju postieľku, v ktorej pred operáciou a po nej pobudne niekoľko hodín. Jeho pobyt nikdy nepresahuje 1 deň.“
Prečítajte si: Keď musí dieťa do nemocnice

Aké zákroky sa vykonávajú v rámci jednodňovej chirurgie?

V ponuke centra EuroMed je 19 typov operácií. „Všetky sú bezpečné, čo zaručuje aj prítomnosť operačného tímu,  zloženého z najskúsenejších odborníkov,“ upozorňuje MUDr. Babala a vymenúva najčastejšie typy zákrokov:

„Je to najmä operácia pruhu, nezostúpeného vajíčka, ale aj obriezka, či vyberanie drôtov po kostných úrazoch. Tieto zákroky riešime definitívne jednou operáciou.

Ale nezriedka sa stáva, že počas jednej anestézie urobíme dva aj tri zákroky, napr. slabinový pruh a pupočný pruh. U malých chlapcov vždy na záver operácie skontrolujeme, či majú prilepenú predkožku a či sa dá alebo nedá pretiahnuť (tzv. konglutinácia).

Ak to nie je v poriadku, urobíme ďalší krátky zákrok, ktorý by však bol bez anestézie bolestivý a pre malého pacienta značne traumatizujúci. Tak sa všetko zabsolvuje v rámci jedného uspania.“ 

Aké podmienky musia pacienti spĺňať?

Na Slovensku môže poskytovať akúkoľvek zdravotnú starostlivosť iba zariadenie, ktoré spĺňa prísne kritériá, bez ktorých nemôže byť vydaná licencia na jeho prevádzkovanie.

V centre EuroMed sa môžu pochváliť tým, že používajú moderné prístroje s vysokobezpečnostným štandardom, pričom u každého pacienta sa používa jednorázový materiál, ktorý sa po zákroku likviduje.

U každého pacienta sa zohľadňujú mnohé kritériá, základným je, aby diagnóza bola vhodná pre jednodňovú chirurgiu.  Dôležitý je aj vek, operujú sa pacienti od 1 do 19 rokov.

Samozrejme, sú aj výnimky a hoci dieťa môže spĺňať podmienku veku aj diagnózy, môže nastať dôvod, pre ktorý nakoniec nebude operované. „Ide najmä o deti, ktoré majú napr. kvôli chronickému pľúcnemu ochoreniu, či poruche zrážanlivosti krvi alebo srdcovej chybe zvýšené riziko počas celkovej anestézie. 
Pre takéto deti je vhodnejšie, aby sa zákrok uskutočnil s dlhodobejšou hospitalizáciou v nemocničnom zariadení, kde budú pod odborným dohľadom.“
Prečítajte si: Čo zbaliť dieťaťu do nemocnice?

Prečo je rodič v prípade operácie a pobytu v nemocnici pre dieťa kľúčový?

Rastúce využívanie ambulantných zákrokov však kladie väčšiu zodpovednosť na rodičov. Ich úlohou nie je len dieťa k lekárovi priviesť, ale ho aj pripraviť po psychickej stránke a zvýšené nároky sú aj na pooperačnú starostlivosť.

Aj samotný lekár preto vyhodnocuje, či náročnú starostlivosť najmä v deň operácie rodičia o malého pacienta zvládnu. MUDr. Babala upozorňuje na to, že „mať čas na komunikáciu s rodičom považujeme za dôležité.

Zodpovednosť chirurga, anestéziológa a zariadenia je totiž veľmi osobná. Každý rodič je objektívne informovaný a vždy má možnosť vybrať si medzi jednodňovou chirurgiou alebo hospitalizáciou na lôžku v nemocnici.“

Ak už rodič prostredníctvom pediatra, ale aj internetu či iných zdrojov má informácie o jednodňovej chirurgii, stačí, aby pred „dňom D“ navštívil s dieťaťom centrum iba raz, pričom približne do mesiaca je zrealizovaný termín operácie.

„Celý manažment je vedený tak, aby rodič stratil čo najmenej času. Od prvej návštevy až po samotný zákrok s ním preto, ak nie je nutné osobné stretnutie, komunikujeme telefonicky alebo e-mailom,“ predstavuje zaužívanú prax MUDr. Babala a pokračuje:
„V týždni pred operáciou je potrebné, aby rodič s dieťaťom navštívil svojho pediatra, ktorý potvrdí, že neprebieha akútny infekt dýchacích ciest.

U inak zdravého dieťaťa nepotrebujeme žiadne krvné odbery či iné vyšetrenia. Samotný pobyt v zariadení v deň zákroku trvá 3 – 4 hodiny a dieťa po kontrole chirurgom a anestéziológom prepúšťame domov.“

Zariadenie má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami. Doplatok je rovnaký pre každú diagnózu a nezvyšuje sa, ak sa počas jednej anestézie vykoná viacero výkonov. 

Úloha rodičov PRED ZÁKROKOM

 • pripravte dieťa na to, čo ho čaká
 • povedzte mu pravdu spôsobom, ktorá je preňho prijateľná
 • nevzbudzujte v ňom strach a obavy (ani vlastnou nervozitou)
 • odpovedajte mu na otázky, ktoré ohľadne zákroku má
 • ak na niečo neviete odpovedať, priznajte to
 • požiadajte lekára (alebo personál), aby tiež dieťaťu podal vysvetlenie
 • ak má dieťa svoju obľúbenú hračku, ktorá ho upokojuje, vezmite ju so sebou

Čo dieťa k zákroku potrebuje?

 • preukaz poistenca
 • výsledky z predoperačných vyšetrení (ak nejaké sú)
 • potvrdenie od pediatra, že dieťa môže podstúpiť zákrok v celkovej anestézii
 • pyžamo a prezúvky
 • tekutiny na pitie (voda, čaj, jablkový džús…)
 • obľúbená hračka ap. 

O čom by mal rodič pred zákrokom INFORMOVAŤ LEKÁROV?

 • či dieťa má alergiu na lieky a/alebo potraviny
 • trpí  chronickým ochorením srdca, pľúc, obličiek, krvi atď.
 • má problémy so zrážanlivosťou krvi, zvykne pri úrazoch zvýšene krvácať...
 • pravidelne užíva nejaké lieky
 • absolvovalo už nejaké operačné zákroky, anestézie
 • má snímateľný zubný strojček, pírsing...

Ako prebieha podávanie anestézie?

Bez jej podania by zákroky nemohli prebiehať. V centre EuroMed je každé dieťa operované zásadne v celkovej anestézii. „No aby sme zmiernili pooperačný dyskomfort dieťaťa, nezriedka jej účinok ešte podporíme aj lokálnym znecitlivením.

Pred samotným podaním anestézie však dieťa najprv dostane liek, ktorý zapije vodou. Ten ho uvedie do stavu „omámenia“. Až vtedy ho berieme od rodiča do operačnej sály, kde anestéziológ so sestričkou zaistí žilu a uvedie dieťa do anestézie.

Po zákroku sa dieťa do niekoľkých minút zobudí z umelého spánku.  Pri svojom rodičovi na pooperačnom lôžku obvykle „dospáva“ po celkovej anestézii ešte približne jednu hodinu.“

Po bezpečnom prebudení anestéziológ poinštruuje rodičov, kedy dieťa môže začať prijímať tekutiny a aké analgetiká je mu vhodné podávať na tlmenie bolesti. Odborná starostlivosť končí obvykle jednou pooperačnou kontrolou, podľa charakteru zákroku je to cca 3 až 7 dní po operácii. 
Samozrejme, každý operačný zásah pod vplyvom anestézie má svoje riziká, ktoré sú všeobecne dané a rodič je o nich plne informovaný.

Ako však pripomína MUDr. Babala, všetky sa pomocou skúseného a zohraného tímu odborníkov snažia v čo najväčšej miere minimalizovať.

„A hoci sa v jednodňovej chirurgii operujú jednoduchšie diagnózy, nie je to miesto pre začínajúcich lekárov... Našou snahou je, aby aj po ukončení odbornej starostlivosti pretrval u pacienta i jeho rodičov dobrý pocit a pozitívny vzťah ku jednodňovej chirurgii.“  
Prečítajte si: Strach z pani doktorky

Zákrok v celkovej anestézii sa NESMIE USKUTOČNIŤ, ak dieťa:

 • má alebo v posledných 2 – 3 týždňoch malo zápal dýchacích ciest
 • bolo v posledných 4 – 6 týždňoch očkované
 • prijímalo stravu pred operáciou

Aká je úloha rodičov PO ZÁKROKU?

 • je ideálne, ak dieťa domov sprevádzajú dve osoby, pričom jedna riadi auto a druhá sa venuje dieťaťu (prevoz hromadným dopravným prostriedkom je nevhodný);
 • min. prvých 24 hodín buďte čo najviac s dieťaťom, sledujte ho, buďte mu k dispozícii;
 • je v poriadku, ak je dieťa prvý deň, dva po zákroku unavenejšie, nemá chuť do jedla (dbajte však na jeho pitný režim);
 • v závislosti od charakteru zákroku buďte obozretní na ostatné okolnosti, napr. či sa môže kúpať, či mu nemôže uškodiť prievan, kedy a za akých podmienok môže ísť vonku, športovať...
 • riaďte sa odporúčaniami lekára aj ohľadne toho, kedy môže ísť dieťa do školy, kedy môže začať cvičiť ap. 

Znížené riziko nemocničnej nákazy

Jedným z plusov pre ambulantné zákroky je aj minimalizovanie rizika nemocničnej, tzv. nozokomiálnej nákazy (z gréc. nosokomeion = nemocnica, nosos = choroba, komeo = starať sa).

Za takú sa považujú infekcie, ktoré vznikajú pôsobením mikroorganizmov typických pre nemocničné prostredie. Pre oslabené organizmy pacientov, ktorí podstupujú diagnostické a/alebo liečebné zásahy, ako napr. operácia, sú nebezpečné. 

Prečítajte si: Charta práv detí v nemocnici

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: