I.M.U.N.I.T.A. hneď po narodení

Redakcia | 5. Apr 2019
I.M.U.N.I.T.A. hneď po narodení

Všetci chceme mať zdravé deti.

I.M.U.N.I.T.A 

Infekcie:

Imunitný systém dieťaťa je hneď po narodení vybavený všetkými potrebnými zložkami, ktoré však fungujú znížene a len postupne nadobudnú všetky ochranné vlastnosti a plnú kapacitu. V prvých týždňoch je preto vhodné vyhýbať sa prostrediu s vysokým rizikom infekcií a tiež uchrániť dieťa od kontaktu s chorými jedincami.

Materské mlieko:

Materské mlieko predstavuje jedinečnú a nenahraditeľnú tekutinu. Obsahuje nielen živiny, ale tiež protilátky a ďalšie zložky imunity, ktoré pomáhajú vaše dieťatko chrániť. Napr. prebiotické oligosacharidy obsiahnuté v materskom mlieku sú dôležité pre prežitie, rast a aktivitu tzv. zdraviu prospešných probiotických baktérií. Okrem iného tak materské mlieko efektívne napomáha tvorbe správnej črevnej mikroflóry, ktorá predstavuje samostatne aktívny orgán spolupracujúci s imunitným systémom dieťaťa.

Učenie:

Tak, ako sa dieťa postupne učí, aj jeho imunitný systém nadobúda skúsenosti, učí sa a buduje si pamäť. Tú si tvorí jednak na základe kontaktu s rôznymi podnetmi z vonkajšieho prostredia, ale aj prekonaním infekcií či očkovaním. Kapacita imunitného systému malého dieťaťa je neuveriteľne veľká a v žiadnom prípade nehrozí „preťaženie“ imunitného systému napr. očkovaním či inými podnetmi zo stravy či prostredia. 

Nezrelosť:

Tak, ako sú viaceré orgánové systémy dieťaťa nezrelé, aj jeho imunitný systém je v prvých týždňoch nezrelý a potrebuje svoj čas na dozretie. Samotné dozrievanie je pomerne rýchly proces, ale napriek tomu sa u malých detí typicky stretávame s vyššou chorobnosťou a častejšími infekciami dýchacieho systému. Dojčenie je najlepším spôsobom, ako prispieť k podpore a budovaniu obranyschopnosti organizmu dieťaťa.

Imunizácia (očkovanie):

V prípade mnohých ochorení nie sme, našťastie, odkázaní na vybudovanie imunity po prekonaní daného ochorenia, ktoré môže mať, navyše, komplikácie, ale môžeme u dieťaťa vytvoriť efektívnu obranu prostredníctvom vakcín aplikovaných v odporúčaných schémach. Očkovanie predstavuje jeden z najefektívnejších a najoverenejších spôsobov budovania účinnej protiinfekčnej imunity.

Tolerancia:

Ako sa musí imunitný systém dieťaťa naučiť brániť a bojovať, musí si vedieť vybudovať aj schopnosť rozpoznávať neškodné podnety a tolerovať ich. Na základe štúdií sa ukázalo, že črevný imunitný systém dieťaťa je pripravený spoznávať a budovať si toleranciu v období od ukončeného 4. mesiaca do konca 7. – 8. mesiaca. Toto obdobie nazývame oknom imunitnej tolerancie, čo zjednodušene znamená, že popri dojčení má dieťa postupne spoznať všetky typické potraviny pre daný región, samozrejme, v primeranej forme a úprave, a tak si na ne vybuduje toleranciu.

Alergie:

Alergie predstavujú najväčšiu skupinu civilizačných ochorení, pričom dnes na nejakú formu alergie trpí takmer tretina populácie. Jedným preventívnym protialergickým opatrením je dojčenie. Ak nie je dojčenie možné, je vhodné u rizikových detí podávať hypoalergénne mliečne formuly (tzv. HA-mlieka) počas prvých 4 – 6 mesiacov života. Dôležitú úlohu v prevencii alergií má včasné objavenie rizika, napr. pomocou dotazníka rodinnej alergiologickej anamnézy. O riziku výskytu alergií u vášho dieťatka sa informujte u vášho pediatra už pri prvej návšteve.

Pripravené v spolupráci s pediatrom, alergiológom a imunológom doc. MUDr. M. Jeseňákom, PhD., MBA.

Imunita novorodenca
Prečítajte si tiež:

Imunita novorodenca


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: