Hanblivosť sa u detí prejavuje už v 2. mesiaci života

Redakcia | 13. september 2023
Hanblivosť sa u detí  prejavuje už v 2. mesiaci života

Výskum, ktorý uskutočnil Jerome Kagan, Nancy Snidmanová a ich kolegovia na Harvardskej univerzite, sa zaoberal tým, ako vyzerajú hanblivé deti od narodenia, aké majú zvláštne prejavy a aké sú v dospelosti.

Prejavy hanblivosti možno zaznamenať už v 2. mesiaci života

Medzi deťmi „spoločenskými“ a „hanblivými“ možno sledovať určité rozdiely už v druhom mesiaci veku. Ukázalo sa, že približne 15 až 20 percent novorodencov reaguje na nové podnety ostražito, ticho, ich prejav je tlmený. Na pohybujúce sa predmety alebo ľudský hlas reagujú zvýšeným tepom srdca, trhanými pohybmi ramien a nôh, častým plačom a prejavmi stresu.

Vysoký tep srdca novorodencov, ktorých neskôr označili ako hanblivých, sa zaznamenal už v maternici. Centrum strachu v mozgu u nich volá oveľa silnejšie na poplach. Hanblivosť má teda sčasti dočinenia i s geneticky naprogramovaným strachom z neznámej situácie.


V štyroch rokoch sa pridáva ďalšia reakcia na emočne vzrušujúci podnet. Je to nižšia teplota v pravom prstenníku ako v ľavom. 

Hanblivosť je dedičná

Biologické podklady hanblivosti sú dedičné. Dôkazy možno nájsť u rodičov a prarodičov týchto detí. Navyše, podľa vedcov sa malí hanblivci a introverti  častejšie rodia v septembri a októbri. Teda v čase, keď telo produkuje viac melatonínu, nervovo aktívneho hormónu, ktorý sa môže preniesť na plod. K ďalším biologickým súvislostiam patria modré oči, svetlé vlasy a bledá pleť, alergia, najmä senná nádcha. Tá sa častejšie objavuje v rodinách hanblivých detí.

Výrazne spoločenských detí je asi 15-20%

Opačným pólom skupiny novorodencov sú tí „spoločenskí“, ktorí reagujú na nové podnety spontánne. Je ich zhruba 15 až 20 percent. Medzi tieto dva extrémy nesmelosti a smelosti spadajú ostatní novorodenci. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: