DOBRÉ RADY, keď dieťa klame

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 7. september 2021
Dieťa, ktoré klame

Malé dieťa neklame preto, aby rodiča zranilo a zradilo. Klame, aby sa jeho svet, ktorý sa kvôli niečomu vychýlil, vrátil späť do bezpečia.

Uvedomte si, že klamstvo neznamená koniec sveta, nejde o rozpad osobnosti ani krízu morálky. Je to niečo, čo vám naznačuje, že dieťa je zdravé a normálne sa vyvíja. Nepomáha hrať sa na detektíva a dokazovať dieťaťu, že nemá pravdu.

Krikom nič nezískate – ak dieťa povie, že mu je zima a matka tvrdí, že to nie je pravda a bude sa snažiť dokázať, že mu zima byť nemôže, čo získa? Morálne zadosťučinenie, že prichytila dieťa pri klamstve, jej nezabezpečí, že dieťa nebude klamať.

Obdobie, keď sa deti naučia klamať, je medzi 2 až 4 rokmi. Malé dieťa však neklame preto, aby rodiča zranilo a zradilo. Klame, aby sa jeho svet, ktorý sa kvôli niečomu vychýlil, vrátil späť do bezpečia.

Morálna dilema? Malé deti to nechápu

Najčastejšie sa s klamstvom u malých detí môžeme stretnúť v prípadoch, keď ich pristihneme, že zjedli niečo, čo nemali, alebo urobili niečo, čo im bolo zakázané. Rodičia sa potom často pýtajú: Zjedol si to? Rozbil si to? A dieťa povie nie. Deti vo veku do 2 – 2,5 roka sú príliš malé na to, aby rozumeli klamstvu ako morálnej dileme, alebo ho chápali vo vzťahu k narušeniu morálnych pravidiel. Nerozmýšľajú pred tým, ako rozprávajú, nedokážu ani pochopiť následky svojich činov.

To znamená, že lož je okamžitá odpoveď na stresovú reakciu – ktorou môže byť nahnevaný hlas rodiča, krik ap. Konajú v pude sebazáchovy – chcú, aby všetko bolo zase OK – nekonajú v úmysle klamať. 

Pochopenie morálnej dilemy a toho, čo klamstvo je, začína okolo 3. roku. Ale ani to neznamená, že dieťa si je vedomé všetkých dôsledkov a následkov. Bude trvať ešte aspoň 10 rokov, kým sa lož začlení do jeho morálneho povedomia ako súčasť morálnych hodnôt. Dovtedy dieťa využíva lož ako jednoduchšiu cestu. 

Rodič si má vybrať, ktoré bitky bude bojovať...

Ak dokážeme drobcovi, že zjedlo čokoládu, pretože má pusu špinavú, ale nevyvodíme z jeho klamstva a správania dôsledky, tak to spôsobí, že dieťa si dá nabudúce väčší pozor, aby nebolo prichytené. Cieľom je rozvíjať morálne myslenie dieťaťa a jeho schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje činy. 

  • 1. Buďte vzorom – ak chcete, aby vaše dieťa neklamalo, neklamte ani vy.
  • 2. Nerobte nič, kým ste nahnevaní, rozrušení..., najprv vychladnite. Ak prídete na to, že dieťa klamalo, potrebujete konať s chladnou hlavou, aby ste mohli s ním rozprávať – ak budete kričať, že klamstvo je zlé, nesprávne, dieťa si zapamätá len strach, ktorý z vás má a bude klamať, aby sa vyhlo hnevu – spojí si dokopy zlé udalosti.
  • 3. Učte ho zodpovednosti za jeho činy tým, že bude cítiť následky svojich rozhodnutí. Musí vedieť, že každé správanie vedie k niečomu.
  • 4. Zvážte, prečo klame – čo mu má klamstvo priniesť? Tomu prispôsobte svoje konanie.
  • 5. Poukážte na dôsledky klamstiev napr. v príbehoch a rozprávkach. Vysvetlite rozdiel medzi klamaním, rozprávaním – vymýšľaním si príbehov a mlčaním v určitých situáciách.
  • 6. Ukážte, že klamať nie je v poriadku. Rodina je prostredím, kde sa môže cítiť dostatočne bezpečne, aby nemuselo klamať. Vysvetlite mu, že aj keď ste nahnevaný, neznamená to, že jeho klamstvom sa to zlepší.
  • 7. Nájdite si čas a rozprávajte sa s dieťaťom o rôznych témach – nie až keď k problému dôjde.
  • 8. Neobviňujte ho z klamstva, ale skôr mu povedzte, že klame. Nevyšetrujte ho stále, aby to neviedlo k väčšiemu klamaniu – dieťa do 6 rokov nekriticky prijíma názor svojich rodičov na seba. Ak mu budete tvrdiť, že je klamár, stane sa ním.
  • 9. Umožnite mu neklamať – pozitívne posilňujte čestné a otvorené správanie. Vyzdvihujte jeho odvahu, keď v ťažkej situácii povie pravdu.
  • 10. Naučiť dieťa čestnému konaniu je beh na dlhú trať, nezabúdajte na to

Je klamanie problém?

Kedy je to ešte „normálne“ klamstvo a kedy už nie? U detí predškolského veku môže byť „vymýšľanie si“ neskutočných vecí dôsledkom potreby pozornosti a nemusí ísť o patologické klamstvo. Je to len neschopnosť dieťaťa rozlíšiť hranice reality a sna – keď napr. rozpráva o darčeku, ktorý mu dali rodičia, a pritom nič nedostalo. Preto je potrebné, aby rodičia v takomto prípade opravili dieťa, a pomohli mu pochopiť hranice.

Deti majú pre klamstvo dôvod – je potrebné ho poznať.

Označkovanie dieťaťa ako klamára, jeho trestanie môže viesť, paradoxne, k tomu, že sa bude snažiť klamať lepšie, aby ho nabudúce nechytili. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: