Čo robiť? Moje dieťa prestalo rozprávať

Redakcia | 11. May 2018
Čo robiť? Moje dieťa prestalo rozprávať

Môže sa to stať aj vám. Dieťa, ktoré komunikovalo sa z jedného dňa na druhý odmlčí. Nič nepovie, neodpovedá, akoby "stratilo reč".

Elektívny mutizmus

Ide o poruchu komunikácie, pri ktorej dieťa nemá poškodený centrálny nervový systém ani orgány reči, no nie je schopné komunikovať so svojím okolím.

Je to „strata reči“, podmienená psychicky, najmä u detí, ktoré sa javia ako úzkostné alebo veľmi hanblivé. O elektívnom mutizme (EM) hovoríme vtedy, ak súvislá mlčanlivosť trvá dlhšie ako jeden mesiac po adaptácii na nové prostredie.

Poruchu je potrebné podchytiť včas, keďže práca s mutistickým dieťaťom si vyžaduje veľkú trpezlivosť a je dlhodobá. Čím je dieťa labilnejšie, tým miernejšia trauma stačí na to, aby vyvolala silnú stresovú reakciu organizmu, ktorá zablokuje reč.

Kreslenie môže mlčanlivosť dieťaťa odblokovať

V súvislosti s vymedzením možných príčin EM sa do popredia často dostávajú rodinné faktory, úzko súvisiace s rodinnou atmosférou, komunikačnými stratégiami používanými rodičmi, ako aj celkovým výchovným štýlom.

Jednou z najčastejšie používaných metód liečby je kreslenie. Sprievodné sú canisterapia, hipoterapia, kinezioterapia, arteterapia, terapia hrou.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: