Aby bol diktát zábavou

Mgr. Jarmila Hýroššová | 3. Dec 2010

Niektorí moderní kreatívni učitelia používajú rôzne typy cvičení na diktát. Sú vytvorené podľa typu učiaceho sa žiaka. Tým sa zvyšuje motivácia žiakov...

Určite si ešte spomínate na diktáty z vašich školských čias: diktovanie – písanie – kontrola. Týmto spôsobom sa píšu často diktáty aj dnes. Pre väčšinu detí únavné a nudné povinné cvičenie, pričom sa táto nechuť odráža často i v známkach. Ale niektorí moderní kreatívni učitelia používajú rôzne typy cvičení na diktát. Sú vytvorené podľa typu učiaceho sa žiaka. Tým sa zvyšuje motivácia žiakov, ktorá je základným predpokladom úspešného učenia.

Pomocou nasledujúcich cvičení môžete s dieťaťom precvičovať pravopis i doma celkom jednoducho a zábavnou formou. Vyhľadajte k tomu v obľúbených knihách vašich detí krátky text na diktát so 40 – 70 slovami podľa veku dieťaťa. Obmedzte na jedno popoludnie iba jednu formu precvičovania. Postupne ich môžete vyskúšať všetky.

1. Diktát na odpis pre vizuálny typ žiaka
Vaše dieťa dostane hárok papiera s textom diktátu. Ten musí prepísať na druhú stranu papiera po vetách. Tak si musí dieťa zapamätať krátke časti textu namiesto toho, aby ich len mechanicky odpisovalo.

2. Diktát z prehrávača pre auditívny typ žiaka
Vaše dieťa (alebo vy) nahovorí text diktátu pomaly na kazetu alebo CD. Potom si môže dieťa diktát samo vypočuť, po krátkych častiach textu zastaviť, text napísať a potom počúvať ďalej. Tak má možnosť písať diktát podľa svojho vlastného tempa.

3. Diktát z dózy pre vizuálny typ žiaka
A ešte jeden tip pre žiaka, ktorý si veľa zapamätá z „videného“. Na toto cvičenie potrebujete prázdnu dózu, do ktorej na vrchnáku vystrihnete otvor. Dieťa teraz rozstrihá text diktátu na vety. Dieťa potom prečíta prvý papierik, zapamätá si text a vloží papierik do dózy. Potom napíše vetu naspamäť. Toto postupne urobí so všetkými papierikmi. Na konci vyberie dieťa z dózy všetky papieriky a starostlivo skontroluje to, čo napísalo.

4. Diktát „v behu“ pre motorický typ žiaka
Dieťa si položí text diktátu na vzdialenejšie miesto od stola. Môže poukladať na rôzne miesta v izbe aj papieriky z diktátu z dózy. Kým napíše kompletný diktát, bude sa pohybovať medzi svojím písacím stolom a rôznymi miestami v byte hore-dolu. Tento spôsob písania slúži aj na rozvoj pamäti, pretože si dieťa musí zapamätať časti textu, kým sa vráti k stolu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: