8 znakov dieťaťa s ADHD

8 znakov dieťaťa s ADHD
16.5.2018 v kategórii Dieťa, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

ADHD je porucha správania, kvôli ktorej sa niektoré deti môžu zdať ťažšie zvládnuteľné, nekontrolovateľné. Jedným slovom „hyperaktívne“.

Rodičia sú pri nich v koncoch, pretože ich výchovné snaženie často zlyháva. Učitelia ich môžu zatracovať, lebo množstvo druhých šancí, ktoré tieto deti dostávajú, sa míňa veľmi rýchlo...

Deti s ADHD

Sú netrpezlivé a nervózne. Ľahko sa nahnevajú. Sú stále v pohybe, pretože pohyb je pre ne upokojujúci. Vyhýbajú sa úlohám – nie preto, že sú lenivé a nezodpovedné, ale preto, že ich myseľ je plná iných možností...

Skratka ADHD (angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) pochádza z terminológie Americkej psychiatrickej asociácie a označuje syndróm poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou (nazývaný aj  hyperkinetický syndróm).

Týmto syndrómom trpia deti, ktoré sú nepozorné a zároveň nadmerne aktívne a impulzívne. Porucha sa častejšie vyskytuje u chlapcov. Dr. Edward Hallowell, psychiater a zakladateľ Hallowell centra pre kognitívne a emočné zdravie v New Yorku, svetovo uznávaný odborník na ADD, ADHD a rodinnú výchovu, hovorí: „ADHD vidím ako zvláštnosť, nie ako postihnutie. Ak je správne riadená, môže sa stať obrovským prínosom v živote.“

ADHD dokážu odborníci diagnostikovať približne v 4 rokoch veku dieťaťa

Predstavte si, aké by to bolo, mať kolotoč v hlave, ktorý sa nikdy neprestane otáčať.  Emocionálne výbuchy, extrémy... Všetko je príliš intenzívne.

U detí s ADHD akoby mozog fungoval rýchlejšie a živšie ako u „bežných“ detí. Potrebujú viac času, aby skrotili svoje emócie, aby sa naučili regulovať svoje správanie. Impulzívne konajú i hovoria, čo si myslia.  Často hovoria veci, ktoré môžu neskôr oľutovať. Akoby mali nohu stále na plyne a nevedeli stlačiť brzdu. Sú veľmi intuitívne...

adhd

Problémové deti alebo deti s problémom?

Mnohí nezainteresovaní ľudia pripisujú prejavy ADHD u detí aj zlej alebo nedostatočnej výchove. Je však isté, že hoci samotná výchova za to nemôže, môže do istej miery skomplikovať postoj dieťaťa k sebe samému i spoločnosti,  a tiež to, ako k nemu jeho rodičia pristupujú.

Aj preto je dôležité, aby rodičia detí s podozrením na  túto, ale aj iné poruchy správania či učenia navštevovali centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), kde odborníci dieťa diagnostikujú a presne určia jeho ťažkosti. Rodičom fundovane poradia, ako s ním pracovať, ako ho pripravovať na vyučovanie, čoho sa vyvarovať ap. Aj to môže napomôcť tomu, aby boli  prejavy ADHD zvládnuteľné.

8 znakov dieťaťa s ADHD

Dr. Hallovel tvrdí, že ak dieťa vykazuje najmenej 8 z nasledujúcich príznakov po dobu najmenej 6 mesiacov, možno uňho uvažovať o ADHD:

 • často sa nepokojne hrá s rukami alebo nohami
 • vrtí sa na sedadle
 • správa sa nepokojne
 • ľahko sa rozptýli vonkajšími podnetmi
 • často vyhŕkne odpovede na otázky predtým, než boli dokončené
 • má problémy rešpektovať pokyny ostatných
 • často sa presúva z jednej nedokončenej úlohy do druhej
 • má problém hrať sa, pracovať ticho
 • často hovorí príliš veľa
 • často skáče iným do reči
 • nepočúva, čo sa mu hovorí
 • často stráca svoje veci
 • často sa zaoberá fyzicky nebezpečnými činnosťami bez toho, aby si uvedomovalo možné dôsledky.

ADHA a Problémy s učením

Zatiaľ čo pre deti s ADD (poruchou pozornosti) je typickejšia akási zasnenosť, pomalosť, pre deti s ADHD je okrem zníženej pozornosti typická aj hyperaktivita.

Telesný nepokoj a impulzívnosť sa prejavuje aj v ťažkostiach s učením. Plniť pokyny, správne a včas reagovať, dokončiť úlohu..., sú pre tieto deti často požiadavky „nad ich sily“. Práve preto, že sa rýchlo rozptýlia, ťažko zamerajú pozornosť na to, čo sa od nich v danej chvíli žiada. Aj preto nepodávajú vyrovnaný výkon – doma, s pomocou rodiča, môžu zadanú úlohu či učivo zvládnuť, no v škole „pohoria“. Zlá známka ich snahu ešte viac demotivuje.

V prvom rade musia rodičia pochopiť, že ADHD nie je choroba. Je to porucha v správaní dieťaťa, ktorej prejavy možno zmierňovať, meniť, odstraňovať..., v spolupráci  s dieťaťom.

Fotogaléria