Homeopatiká a zápal hrdla

MUDr. Monika Antošová | 23. marec 2019
Homeopatiká a zápal hrdla

Homeoapatia je spôsob liečby, ktorý je všeobecne obľúbený, aj keď účinnosť tejto liečby nie je vedecky dokázan. Liečba založená na použití minimálnych (až nulových) koncentrácií liečiv, ktoré vyvolávajú efekt podobný tomu, aký má liečená choroba.

Pri homeopatikách sa využívajú tri základné princípy:

  • Prvý a základný princíp je postavený na tom, že podané homeopatikum vyvolá u zdravého človeká podobné príznaky akými trpí chorý.
  • Druhým princípom je použiť čo najmenšiu dávku homeopatika. V homeopatii sa však používa špeciálny spôsob riedenia roztokov.
  • Tretím princípom je tzv. totalita symptómov. Predpisované homeopatikum je homeopatom vybrané nielen na základe rôznych telesných príznakov, ale aj psychických charakteristík pacienta, ktoré homeopat získava rozhovorom s pacientom.

Názory odbornej lekárskej verejnosti

Obhajcovia homeopatie sú presvedčení, že zmesi obsahujúce jedinú molekulu účinnej látky na milión molekúl rozpúšťadla dokážu stimulovať "liečiaci mechanizmus tela".  Kritici tvrdia, že je veľmi nepravdepodobné, aby takáto minidávka mala nejaký podstatný efekt na telo. Žiadne nepriaznivé reakcie na takúto hladinu neboli do roku 1996, podľa zdroja z toho istého roku, zaznamenané (Stehlin, 1996).  

Aj keď klasická homeopatia vôbec neodporúča kombinovať homeopatickú liečbu s alopatickou, nie je známe vzájomné ovplyvňovanie  homeopatík s klasickými  liekmi (NCCAM , 2003).

V roku 1997 bola v britských lekárskych novinách Lancet zverejnená súhrnná štúdia, kdena záver autori tejto štúdie konštatujú, že dôkazy, ktoré by hovorili o jasnej účinnosti homeopatie pre každý klinický stav, sú nedostatočné. 

Kvalita klilnických štúdii je nedostatočná a nedá sa na základe ich výsledkov konštatovať či homeopatia je alebo nie je účinná. Jonas et al. (2001) V USA viaceré súkromné osoby, vedci a lekári (napr. Donald Driscol, advokát zo Severnej Kalifornie a onkológ Dr.Wallace Sampson) vedú súdne spory s výrobcami a distribútormi homeopatických liekov tvrdiac, že homeopatické produkty sú vnucované v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, poukazujú na neférové obchodné praktiky a zavádzajúcu reklamu.

Aj keď niektorí pacienti podávajú správy o zhoršení symptómov po užití homeopatického lieku, homeopati vravia, že telo dočasne stimuluje symptómy, čím sa snaží nastoliť zdravie. Kvapalné homeopatiká obsahujú alkohol, ktorého pomerné množstvo je v lieku viac ako u konvenčných liekov.  

Negatívne  názory:

  • Pokiaľ sa zákony chémie nezbláznili, je väčšina homeopatických liekov príliš zriedená na to, aby mohla mať nejaký fyziologický účinok..."
  • Consumer Reports (Január 1987)"Ak by FDA(americká lieková agentúra) vyžadovala, aby homeopatické lieky dokázali svoj účinok, aby mohli zostať na trhu, tak by homeopatia v USA vyhynula."
  • Dr.Stephen Barrett" Ako homeopati vysvetlia tú domnelú potenciu nekonečne malej dávky, dokonca aj vtedy, keď sa zriedením odstránili všetky molekuly lieku? Začnú hovoriť o záhadných vibráciách, rezonanciách, silových poliach alebo radiácii, ktoré sú všetky vede neznáme.": 

Homeopatiká používané pri zápale hrdla

Pre tých, ktorí sa rozhodnú liečiť homeopaticky, uvádzam niektoré voľno predajné lieky, dostupné v našich lekárňach, používaných pri zápaloch dýchacích ciest.

Hméogeóne 9: Podáva sa pri pálení, škriabaní v krku, pri bolestivom prehĺtaní, pri zdurenej sliznici nosa a nosohltana, pri zapalených mandliach.  1tableta sa ruzpusti v ústach každú hodinu. Ak sa stav zlepšuje intervaly podávania predlžiť.

Aconitum Náhle  bolesti hrdla po podchladení, sprevádzané horúčkou a pocitom sucha v ústach. Liek je potrebné nasadiť hneď ako sa objavili príznaky. 

Apis mellifica: Jasne červené, opuchnuté hrdlo, s pocitom pichania, pálenia, je vhodný pre pacientov, ktorí sa lepšie cítia po vypití studených nápojov a majú malý smäd. Títo pacienti majú problémy prehĺtať  alebo majú pocit rybej kosti v hrdle.

Arsenicum album: Pri pocitoch pálenia v hrdle, sprevádzaných smädom, zimou a nepokojom, stav sa zlepší po vypití teplých nápojov, nepriechodný nos je pred objavením sa bolestí hrdla.

Belladonna:  Je to najčastejšie prvý homeopatický liek pri  bolestiach hrdla. Hlavne pri náhle vzniknutých bolestiach hrdla, ktoré sú intenzívne. Je potrebné liek zobrať počas prvých 24 hodín od objavenia sa príznakov.  

Hepar sulphuricum: Pre bodavé bolesti, často sprevádzané opuchnutými mandľami, bolesť môže vyžarovať do uši a všeobecne sa zlepšuje po vypití teplých nápojov. Je vhodnejší prie pacientov citlivých  na chlad, dotyk pohyb, zvuk a svetlo. 

SulphurPre pálivú a pretrvávajúcu bolesť hrdla, zhoršujúcu sa pri teplých nápojoch, madle sú zväčšené, dýchanie môže byť sťažené.

Angin heel: Pri bolestiach hrdla samostatne, ale aj ako pomocný liek pri antibiotickej liečbe.

Phytolacca Užíva sa pri  angíne, zápale hrdla.

Lymphomyosot Zväčšenie krčných mandlí. chronický zápal mandlí.

POZOR: Dodžiavajte dávkovanie a vekové ohraničenie podľa informácie pre použivateľa uvedenej v pribalovom letáku alebo sa poraďte s lekárníkom.