Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Osobné údaje získané na portáli mamaaja.sk  (ďalej len „portál“) sú spracované spoločnosťou ORBIS IN, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“ ) podľa  zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Predplatné časopisu:

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, ulica, mesto, PSČ.

Tieto údaje sú spracované len za účelom spravovania a zasielania časopisu predplatiteľovi, prípadne doručenia výhry. Osobné údaje môžu byt použité na kontaktovanie predplatiteľa ohľadom overenia  informácií súvisiacich s predplatným, reklamáciou, a prieskumom spokojnosti. Osobné údaje môžu byt poskytnuté tretej strane, distribučnej spoločnosti len za účelom doručenia predplatného.

 

Súťaž:

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, ulica, PSČ, mesto.

Tieto údaje sú spracované len za účelom žrebovania, spravovania a zasielania prípadnej výhry súťažiacemu.  Osobné údaje môžu byt použité na kontaktovanie súťažiaceho ohľadom overenia informácií, reklamácie, a prieskumu spokojnosti. Osobné údaje môžu byt poskytnuté tretej strane, distribučnej spoločnosti alebo kuriérskej službe len za účelom doručenia predplatného.

 

 

Newsletter

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné údaje: meno, e-mail, dátum pôrodu, vek dieťaťa, počet detí.

 

Tieto údaje sú spracované za účelom spravovania a kontaktovania používateľa cez email novinkami z web stránky (newsletterom), reklamnými akciami, ponukami a inými marketingovými službami. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane - spoločnosti, ktorá odosiela e-maily (len za účelom doručenia mailu).