vyšetrenia v tehotenstve

Vyšetrenia v tehotenstve

21.9.2009 v kategórii Tehotenstvo, autor Stanislava Mikolášová, pôrodná asistentka

Prehľad povinných a odporučených vyšetrení počas tehotenstva.

Ako ženy poznáme bežné gynekologické prehliadky, ale hoci sú celkom bezpečné, nedá sa o nich povedať, že by išlo o zvlášť príjemný zážitok. Napriek tomu sú dôležité a ich úlohou je starať sa o naše zdravie a včas zaznamenať akékoľvek zmeny v našom tele.

Toto isté sa týka všetkých testov a vyšetrení počas tehotenstva. Tehotenstvo nie je ochorenie, a preto význam týchto vyšetrení spočíva v sledovaní zdravia a stavu budúcej mamičky a vyvíjajúceho sa dieťatka. Pravidelné prehliadky vás tiež uistia, že vy aj vaše dieťatko ste v poriadku, a zvýšia vám tak psychickú pohodu počas tohto nádherného, ale zároveň namáhavého obdobia.

Všetky tieto vyšetrenia možno rozdeliť na dve hlavné časti. Jednu skupinu tvoria vyšetrenia, ktoré vám urobia pri každej návšteve prenatálnej (tehotenskej) poradne. Druhú skupinu zahŕňajú vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú len raz alebo len niekoľkokrát počas obdobia tehotenstva.

Povinné a nepovinné vyšetrenia

Z medicínskeho hľadiska ich možno rozdeliť aj na povinné a nepovinné vyšetrenia. Povinné vyšetrenia sú tie, ktoré musí lekár urobiť, aby nebol obvinený zo zanedbania určenej lekárskej starostlivosti a nepovinné alebo tiež odporučené vyšetrenia môže, a nemusí vykonať. Určité vyšetrenia sa robia všetkým tehotným ženám a niektoré ponúknu len určitým ženám vzhľadom na ich vek, osobnú alebo rodinnú anamnézu.

Každé vyšetrenie si vyžaduje váš informovaný súhlas, preto sa neobávajte opýtať, aké vyšetrenie a z akého dôvodu vám idú vykonať, ak vás s tým zdravotnícky personál vopred neoboznámi. Keďže sú medzi vyšetreniami aj také, u ktorých sú možné určité riziká ohrozenia zdravia vás alebo plodu, rozhodnutie je na vás, či ho podstúpite.

Je dobré vopred si všetko premyslieť a odpovedať si pre seba na závažné otázky. Nechajte si čas na zváženie, prípadne na poradenie sa s blízkymi. Okamžitá odpoveď v návale emócií nemusí byť vždy tým správnym riešením.

Pre získanie prehľadu v spleti zložitých informácií ohľadom vyšetrení v tehotenstve vám ponúkam malého sprievodcu všetkými testmi, ktoré vás čakajú, alebo vás môžu aj nemusia čakať, ak ste práve zistili, že ste v požehnanom stave. 

Prvé vyšetrenie - Potvrdenie tehotnosti

Prvý z testov v každej tehotnosti je ten, ktorý podáva dôkaz o tom, že je žena tehotná. Koncepcia (oplodnenie) zvyčajne nastáva v strede menštruačného cyklu ženy. Dnešné tehotenské testy sú veľmi presné a sú schopné určiť tehotenstvo už v čase, keď žena zistí, že nedostala nasledujúcu menštruáciu - približne dva týždne po koncepcii.

Domáce tehotenské testy si možno kúpiť bez predpisu v lekárni. Po vynechaní menštruácie navštívte tiež svojho gynekológa, ktorý vám odoberie krv na vyšetrenie hladiny hormónu HCG (tehotenský hormón) a tak zistí, či ste budúca mamička alebo nie.

Okrem toho vám urobí vaginálne vyšetrenie, pri ktorom sa dá zistiť v prípade tehotenstva zväčšenie a presiaknutie (mäkká konzistencia tkaniva) maternice. Potvrdenie tehotenstva ultrazvukovým vyšetrením je možné cca od 5. – 6. týždňa tehotenstva, neskôr v 10. týždni tehotenstva sa preveruje vitalita plodu.

Zhodnotením výsledkov všetkých týchto vyšetrení lekár dospeje k záveru, či ste alebo nie ste tehotná. V prípade potvrdenia tehotenstva vám vypíše materskú knižku a určí pravidelné termíny na prenatálnu poradňu, počas ktorých vám vykonajú tehotenské vyšetrenia, pravidelné aj jednorazové.

Pozrite si aj: Tehotenský preukaz - podrobné vysvetlenie skratiek

Mnohé z vyšetrení sa zvyčajne vykonávajú u vášho gynekológa. Môže sa stať, že kvôli niektorým vyšetreniam vás požiadajú navštíviť polikliniku alebo niektoré oddelenie nemocnice. Sú to najmä vyšetrenia, ktoré si vyžadujú prístrojové vybavenie, špeciálne pomôcky či kvalifikovaného odborníka - špecialistu, napríklad ultrazvukové vyšetrenia, amniocentéza a pod. 

Návštevy v prenatálnej poradni

Tehotné ženy chodia na pravidelné kontroly najprv jedenkrát za 4 týždne do 28. týždňa tehotnosti, potom jedenkrát za 2 týždne do 36. týždňa tehotenstva a od 36. týždňa jedenkrát za týždeň až do pôrodu.

Počas návštevy v tejto poradni vám vykonajú ďalej uvedené vyšetrenia, poučia vás o rôznych aspektoch tehotenstva (výživa, pohyb) a o pôrode, poskytnú vám sociálnu podporu a môžete sa počas nej poradiť o všetkom ohľadom tehotenstva, pôrodu a rodičovstva.

Pripravte sa, že pri prvej návšteve vám gynekológ položí množstvo otázok, týkajúcich sa vašej osoby, vášho zdravia, zdravia vašej rodiny a rodiny vášho manžela, životných podmienok (sociálnych a ekonomických). Niektoré otázky môžu byť veľmi osobné, iné menej. Ak by ste nechceli na niektorú otázku odpovedať, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Na základe vašich odpovedí (lek.: anamnéza) lekár zistí, či nepotrebujete niektoré špeciálne vyšetrenie alebo či si vaše tehotenstvo nevyžaduje častejšie kontroly alebo osobitnú starostlivosť. Tieto informácie sú dôležité na posúdenie výskytu problémov z hľadiska dedičnosti a iných rizikových faktorov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vaše tehotenstvo. Po získaní potrebných údajov vám lekár pri tejto príležitosti vypočíta predbežný termín pôrodu, ktorý sa neskôr upresní ultrazvukovým vyšetrením.

Pravidelné povinné vyšetrenia:

Vyšetrenie moču - moč sa testuje počas tehotenstva na prítomnosť:

 • cukru - zvýšená hladina cukru v moči môže signalizovať tehotenskú cukrovku (diabetes gravidarum).
 • bielkovín - čo môže poukazovať na závažný stav v tehotenstve - preeklampsiu (forma vysokého tlaku vyskytujúca sa v tehotenstve, postihujúca aj obličky). Ak sa ihneď nelieči, môže vyústiť do vážnych zdravotných problémov.
 • hnisu - ktorý môže byť známkou infekcie močových ciest. Ak sa táto infekcia nelieči, existuje riziko jej rozšírenia do pôrodných ciest, a tým možný vznik komplikácií.

Meranie krvného tlaku

zakaždým, keď prídete, vám sestrička zmeria tlakomerom krvný tlak. Sledujú sa tým odchýlky od normálnych hodnôt, zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku. Každú prípadnú zmenu treba prísne monitorovať, prípadne liečiť.

Váha

pri každej návšteve sa budete vážiť a každý prírastok alebo úbytok vašej telesnej váhy bude starostlivo zaznamenaný, tak ako vaša počiatočná váha.

Prečítajte si aj:  Hmotnosť a tehotenstvo

Vnútorné gynekologické vyšetrenie

absolvujete tiež zakaždým. Toto vyšetrenie je zamerané na určenie pevnosti kŕčka, jeho dĺžky, polohy. Z týchto parametrov sa vytvára tzv. „cervikálne skóre“, ktorého hodnota je typická pre konkrétny týždeň tehotenstva.

Pre zaujímavosť:
V zahraničí sa od vaginálnych vyšetrení postupne upúšťa, najmä v počiatočných štádiách tehotenstva. Neskôr počas tehotenstva ho vykonávajú len vtedy, ak je to nevyhnutné a existuje v danom prípade relevantná príčina. Odborníci, najmä zástancovia prirodzeného priebehu tehotenstva a pôrodu, sa zhodujú v názore, že tehotenstvo by malo byť „nedotknuté“. Vaginálnym vyšetrením sa môže narušiť vnútorné prostredie v pôrodných cestách (napr.: narušenie hlienovej zátky, ktorá má ochrannú funkciu proti infekciám, a i.).

Tiež je toto vyšetrenie pre mnohé ženy nepríjemný až stresujúci zážitok a tehotné ženy by takejto situácii nemali byť vystavené, lebo sú v tomto období oveľa citlivejšie. Dôležité je odstrániť čo najviac negatívnych vplyvov. Ich oponenti však namietajú, že vaginálnym vyšetrením možno včas zistiť napríklad predčasné otváranie kŕčka maternice, tým zachytiť hroziaci predčasný pôrod a včas ho liečiť. Odpoveďou druhej strany je, že ak neexistuje príčina, prečo by mal predčasný pôrod nastať (pozitívna anamnéza, výsledky iných vyšetrení – ultrazvuk a i.), potom nie je dôvod na vaginálne vyšetrenie.

Gravidometria

vzdialenosť spona - fundus
Od 16. – 20. týždňa tehotenstva vám budú pravidelne merať vzdialenosť od lonovej kosti po vrchol maternice. Sleduje sa tým rast bábätka vzhľadom na určený týždeň tehotenstva a možné odchýlky od normy.

Ozvy plodu

sa tiež monitorujú pri každej návšteve poradne od 20. t. t., a to buď stetoskopom (pôrodnícky nástroj v tvare lievika), alebo elektronickým prístrojom (tzv. dopplerovským detektorom), ktorý vám umiestnia na niektorú oblasť vášho tehotného bruška, kde je možné zachytiť ozvy srdiečka vášho dieťatka. Toto vyšetrenie podáva dôkaz o tom, že dieťatko žije, a okrem toho sa dá pri ňom zistiť, či sa rýchlosť tlkotu srdiečka pohybuje v normálnych hodnotách a či nedošlo k nejakým zmenám (k zvýšeniu alebo k zníženiu frekvencie).

Pohyby plodu

od 20. týždňa tehotenstva sa vás bude váš gynekológ pravidelne pýtať, či cítite pohyby vášho bábätka, ktoré potvrdzujú jeho vitalitu.

Opuchy

pozorne sledovaný bude aj výskyt prípadných opuchov na tele, najmä na dolných a horných končatinách, ktoré by mohli súvisieť s inými rizikovými príznakmi (vysoký krvný tlak a výskyt bielkoviny v moči, a tým poukazovať na závažný stav v tehotenstve – preeklampsiu. 

Ultrazvukové vyšetrenie 

 • 1. na začiatku tehotenstva, v 6. až 8. týždni: robí sa na potvrdenie gravidity, na stanovenie počtu plodov a určenie termínu pôrodu.
 • 2. v 20. týždni tehotenstva - presnejšie sa určuje vek plodu, primeranosť rastu, veľkosť plodu, spresňuje sa termín pôrodu, pátra sa po vrodených vývojových chybách (srdca, obličiek, hlavičky, končatín) plodu, vyšetruje sa kŕčok maternice, placenta, jej veľkosť, meria sa množstvo plodovej vody.
 • 3. v 30. – 32. týždni tehotenstva sa určí poloha plodu, kontroluje sa akcia srdca, sleduje sa vyvinutie jednotlivých orgánov, kontroluje sa množstvo plodovej vody, sleduje sa poloha, veľkosť a funkčnosť placenty. 

U rizikových skupín žien môže byť počet ultrazvukových vyšetrení vyšší, závisí to od ich stavu a stavu dieťatka. 

Jednorazové povinné vyšetrenia

6. - 8. týždeň tehotenstva

KRVNÉ TESTY: Odoberú vám vzorku krvi, z ktorej vyšetria: 

 • KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR
 • U budúcich mamičiek s negatívnym Rh faktorom (Rh – ) sa toto vyšetrenie vykoná aj otcovi dieťaťa pre možné riziká v neskoršom období.
 • KRVNÝ OBRAZ na zistenie množstva červených a bielych krviniek, krvných doštičiek a množstva hemoglobínu. Výsledky ukážu, či nemáte anémiu (nedostatok červených krviniek alebo hemoglobínu). V tehotenstve sa tento stav často vyskytuje. Lekár vám pravdepodobne predpíše prípravok obsahujúci železo vo forme tabletiek. Neskôr vám opäť odoberú krvnú vzorku, aby sa zistilo, či tabletky zaúčinkovali a hodnoty sa opäť vrátili do normálneho rozmedzia.
 • BIOCHEMICKÝ ROZBOR KRVI - zameraný na zistenie hladín minerálov v krvi, hladiny cukru
 • BWR - prítomnosť syfilisuAnti HIV - prítomnosť AIDS
 • HbsAg - prítomnosť hepatitídy typu B (žltačka t. B)
 • TORCH - imunologické vyšetrenie na prítomnosť toxoplazmózy, rubeoly, cytomegalovírusu a vírusu herpesu

Vyšetrenie prsníkov - vyšetrenie pohmatom na zistenie odchýlok prsnej žľazy a jej okolia
Ster z kŕčka maternice - onkologická cytológia - vyšetrenie buniek z krčka maternice na vylúčenie vážnych chorobných zmien, ktoré by mohli mať vplyv na tehotenstvo
Kultivačné vyšetrenie z pošvy - zamerané na zistenie prítomnosti infekcie
Interné vyšetrenie + EKG - u vášho praktického (obvodného) lekára alebo internistu, ktorý vám skontroluje funkciu ostatných orgánov v tele (srdca, pľúca, pečeň, obličky atď.).
Zubné vyšetrenie - vám vykoná váš zubný lekár, ktorý prezrie váš chrup a ďasná a zhodnotí ich stav.

16. týždeň tehotenstva - AFP test (tripple test)

Krvný test na AFP (alfafetoproteíny) - podľa výšky hladiny AFP sa dá zistiť možné poškodenie plodu. Ak sú hodnoty 2- až 3-krát vyššie ako normálne parametre, môže to signalizovať nebezpečenstvo neurologických problémov, napríklad rázštepu chrbtice alebo hydrocefalu. Zvýšená koncentrácia AFP sa môže zistiť aj pri viacplodovej tehotnosti alebo nesprávnom určení štádia tehotenstva.Preto sa robí aj  ultrazvukové vyšetrenie a ak ultrazvuk vylúči obidve možnosti, lekár vám navrhne absolvovať amniocentézu. Amniocentéza je vyšetrenie, pri ktorom sa odoberá vzorka plodovej vody na genetické vyšetrenie.

Krvné testy AFP (tripple test) je možné odmietnuť.

Pozrite si aj: AFP alebo tripple test - pravda o krvnom vyšetrení v tehotenstve

24. týždeň tehotenstva

Opakovaný odber krvi na zistenie protilátok antiD u Rh negatívnych žien.

28. týždeň tehotenstva

OGTT – orálny glukózo-tolerančný test – vypijete koncentrovaný roztok glukózy, ktorú si deň predtým vyzdvihnete v lekárni na predpis a doma rozpustíte vo vode podľa návodu tesne pred užitím, najlepšie ráno, a o hodinu po jeho vypití sa dostavíte do ambulancie vášho gynekológa na odber krvi. U rizikových skupín žien sa odber robí aj dve hodiny po vypití roztoku. Takto sa dá odhaliť skrytá cukrovka alebo porucha glukózovej tolerancie. 

30. týždeň tehotenstva

Opakovaný odber krvi na KRVNÝ OBRAZ - pátranie po anémii.

33. týždeň tehotenstva

Opakovaný odber krvi na zistenie protilátok antiD u Rh negatívnych žien.

36. týždeň tehotenstva

Opakovaný odber krvi na vyhľadávanie ochorení BWR (syfilis), AIDS, HbsAg B (žltačka typu B).

Odporučené vyšetrenia:

6. - 8. týždeň tehotenstva

Vyšetrenie moču - sediment moču a kultivácia moču, vyšetrenie zisťuje infekciu močových ciest, ktorá by mohla byť ohrozujúca pre tehotenstvo.

12. týždeň tehotenstva

Ultrazvukové vyšetrenie nuchálnej translucencie - výsledky tohto vyšetrenia sú dôležitým ukazovateľom genetických alebo anatomických vývojových chýb plodu. Meria sa hrúbka vrstvy tekutiny na zadnej strane krku dieťatka. Deti s Downovým syndrómom ju majú hrubšiu.

Pozrite si aj:  Ultrazvukové vyšetrenie

15. týždeň tehotenstva

Včasná amniocentéza - je diagnostický test zameraný na odhalenie genetických a vývojových porúch plodu. Môžu sa preň rozhodnúť pacientky, u ktorých je podozrenie na prítomnosť niektorého z uvedených stavov. Tenkou ihlou sa odoberie trocha plodovej vody, ktorá obklopuje dieťatko. Ultrazvuk pomáha pri vyšetrení pre nájdenie správneho miesta vpichu.

Plodová voda obsahuje bunky z dieťatka, ktoré odborníci detailne zanalyzujú v laboratóriu. Výsledok vyšetrenia je spravidla o 4 týždne od vyšetrenia. Toto vyšetrenie je veľmi presné. S týmto vyšetrením je spojené 1 % riziko komplikácií, napríklad potratu.

Pozrite si aj:  Amniocentéza: všetko, čo chcete (a mali by ste) vedieť o amniocentéze

20. týždeň tehotenstva

Krvné testy na trombocyty (krvné doštičky), fibrinogén a faktory zrážanlivosti krvi u rizikových skupín žien.

36. týždeň tehotenstva

Kultivácia z pošvy na prítomnosť streptokoka skupiny B, u rizikových skupín aj na prítomnosť gonokokov a ster z kŕčka na zistenie prítomnosti chlamýdií.
Sledovanie pohybov plodu – poučenie od gynekológa pre rizikové pacientky o sledovaní pohybov dvakrát denne.

38. týždeň tehotenstva

CTG (kardiotokografický) záznam - sleduje srdcovú činnosť bábätka a činnosť maternice (prítomnosť kontrakcií)

40. týždeň tehotenstva

CTG záznam

Ultrazvukové vyšetrenie - kontrola rastu a stavu plodu, tiež prietoku krvi pupočníkom a stav placenty a jej funkcie.

Pozrite si aj:  Lekár radí: Tehuľka pod drobnohľadom alebo Aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?

Zdroje: Prof. MUDr. Karol Holomáň: Vyšetrenia v tehotenstve, Prof. Mudr. E. Čech a kol.: Porodnictví, www.bupa.com

Komentáre