Svetový týždeň rešpektu k pôrodu

17.6.2008 v kategórii Tehotenstvo, autor Mgr. Martina Gregušová foto: iStock.com

Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu, ktorý prebiehal v termíne 12.-18.máj 2008, sa aj na Slovensku uskutočnilo niekoľko podujatí.

Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu, ktorý prebiehal v termíne 12.-18.máj 2008, sa aj na Slovensku uskutočnilo niekoľko podujatí.

V Bratislave 19.mája 2008 zorganizovali aktivistky z občianskych združení oz Slovenské duly, oz Maternita a oz Kvapka verejnú diskusiu na tému prirodzený pôrod a humanizácia pôrodníctva.
Hosťami diskusie boli pôrodné asistentky – Martina Ološtiaková, pôsobiaca v Nemecku a Iva Kubicová z Fakultnej nemocnice sv.Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré predostreli svoje osobné postrehy z pôrodníckej praxe. Živý záujem asi 30 diskutujúcich sa sústredil najmä na pomery v slovenských pôrodniciach – ako docieliť rešpekt prirodzenosti pôrodu s len nevyhnutným minimom medicínskych zásahov, humanizácia pôrodníctva, jednota matky a novorodenca, činnosť pôrodných asistentiek atď.
Z diskusie okrem iného vyplynulo:
  • Je potrebný aktívny záujem rodičky, aby dosiahla v pôrodnici pomoc podľa svojich individuálnych potrieb. Jedine dopytom je možné zmeniť a zlepšiť ponuku pôrodníc. V Nemecku takýto proces prebiehal v 70. rokoch 20. storočia.
  • V súčasnosti má väčšina rodičiek, najmä v Bratislave, zmluvne dohodnutého lekára, čo okrem profitu prináša často negatíva v podobe vyvolávaných a urýchľovaných pôrodov, obmedzovanie pomoci a starostlivosti od „nezazmluvneného“ zdravotníckeho personálu a pod.
  • Slovenské pôrodné asistentky sú kompetentné a školené odvádzať fyziologické pôrody. Je potrebné, aby okrem aktívneho prístupu pôrodných asistentiek aj rodičky žiadali pri pôrode starostlivosť pôrodnej asistentky. Bolo by celospoločensky prospešné, keby profesia pôrodnej asistentky získala rešpekt a uznanie, ako tomu bolo v minulosti. (o.i. je potrebné vedieť, že pôrodné asistentky sa celé svoje štúdium venovali fyziológii pôrodu, starostlivosti o rodičku a novorodenca a rozpoznávaniu možných komplikácií, kedy musia k pôrodu privolať lekára.)
  • Aj v duchu tohtoročného sloganu Svetového týždňa rešpektu k pôrodu „Neodnášajte moje dieťa!“ je namieste, aby všetky slovenské pôrodnice vytvorili podmienky na možnosť okamžitého a nepretržitého kontaktu matky s novorodencom. Takáto prax je napr. v Nemecku celkom bežná.
  • Existuje nemalá skupina rodičov, ktorí majú záujem prežiť pôrod svojho dieťatka čo najprirodzenejšie, avšak s pocitom, že v prípade potreby dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť a v súčasnosti bežný štandard služieb slovenských pôrodníc im nevyhovuje.

Komentáre