apgar skóre

Prvý test života alebo Apgar skóre

24.9.2014 v kategórii Tehotenstvo, autor MAMA a aj foto: iStock.com

Apgar skóre je pomenovanie pre prvé testovanie celkového zdravotného stavu novorodenca tesne po pôrode.

Čo nám ukáže Apgar skóre?

Test nám ukáže, ako naše dieťatko zvládlo zložitý proces pôrodu a či sa dokázalo prispôsobiť novým podmienkam mimo mamičkinho bruška.

V prvej, piatej a desiatej minúte života dieťatka hodnotí zdravotný stav lekár alebo pôrodná asistentka, ktorí sa zamerajú na tiezto kritérá:

  • počet úderov srdca,
  • dýchanie,
  • svalový tonus (pohyby, aktivita),
  • odpoveď na podráždenie,
  • farbu pokožky
Stav Apgar skóre sa vyjadruje na stupnici od 0 do 2 za každú položku zvlášť, t.j. dieťa spolu môže získať maximálne 2x5 = 10 bodov. Ako sme spomínali, Apgar skóre sa hodnotí 3x , čiže maximum je potom 10-10-10.

Apgar skóre - počet bodov

Kritérium 2 body 1 bod 0 bodov

Vzhľad a farba kože

ružová namodralá bledá alebo modrá
Srdcová frekvencia (počet tepov za min.) nad 100/min pod 100/min 0
Dýchanie nepravidelné pomalé žiadne
Tonus, spontánna aktivita aktívne pohyby slabé pohyby končatín bez pohybu
Reakcie na podráždenie (napr. grimasy pri odsávaní nosu) kašeľ stiahnutá tvár žiadna reakcia
  • 8 - 10 bodov zodpovedá zdravému novorodencovi, ktorý po pôrode neprechádza ťažkosťami.
  • 5 - 7 bodov znamená, že novorodenec má určité ťažkosti, väčšinou však majú iba prechodný charakter.
  • Menej než 5 bodov novorodenci s porušenými základnými životnými funkciami a tu už je nevyhnutná lekárska starostlivosť, ako je napr. resuscitácia alebo podpora dýchania umiestnením dieťaťa do inkubátora
Približne 80% novorodencov dosahuje v 5. minúte života 8 – 10 bodov, zvyšní menej ako 8.

! Spoľahlivosť tejto metódy sa znižuje u predčasne narodených detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 g.

Vedeli ste, že termín Apgar skóre je nazvaný po americkej anesteziologičke Virgine Apgar, ktorá tento test zaviedla do praxe v roku 1953?

Zlý, ale ani dobrý výsledok Apgar skóre však z dlhodobého hľadiska nemusí znamenať nič tak podstatné. Apgar skóre síce predstavuje objektívny súhrn kritérií, na základe ktorých sa dá pomerne presne posúdiť aktuálny stav novorodenca, ten sa však môže rýchlo meniť. 

Čo ak je Apgar skóre nízke?

Nízke hodnoty Apgar skóre po 1. minúte merania nemusí vôbec znamenať, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku a dieťa nemusí mať v budúcnosti najmenšie problémy. To samozrejme platí aj naopak.

Predčasne narodené deti či deti narodené cisárskym rezom majú na začiatku merania hodnoty nižšie ako deti narodené v termíne.

V prípade operatívneho pôrodu, alebo ak je Apgar skóre nízke, pomáhajú sa pristupuje k laboratórnym vyšetreniam, ako je predovšetkým stanovenie vnútorného prostredia a krvných plynov zo vzorky pupočníkovej krvi, tzv. Astrup.

Hodnoty tohto vyšetrenia vypovedajú o zásobení tkaniva, a tým aj životne dôležitých orgánov kyslíkom a ukážu aj prípadnú tzv. hypoxiu - mieru kyslíkovej nedostatočnosti plodu počas pôrodu.

Mohlo by vás zaujímať aj: Predčasne narodené dieťa

Komentáre