Preventívna starostlivosť v gravidite - 2. časť

Preventívna starostlivosť v gravidite - 2. časť

2.6.2009 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin foto: iStock.com

V predošlom článku sme začali tému preventívnej starostlivosti v gravidite. Dnes pokračujeme druhou časťou.

Cieľom tejto starostlivosti je odhaliť zmeny, ktoré by mohli zapríčiniť zhoršenie zdravotného stavu ženy alebo plodu, potrat či predčasný pôrod. Dnes pokračujeme druhou časťou.

Okrem už v predošlom článku spomínaných vyšetrení v rámci preventívnej starostlivosti v gravidite, ako je zistenie anamnézy, stanovenie termínu pôrodu, vyšetrenia, prenatálnej diagnostiky a palpačného vyšetrenia, sú pre úspešný priebeh tehotenstva dôležité aj ultrazvukové vyšetrenia, predpôrodná kardiografia, poradenská činnosť a samotná príprava na pôrod (profylaxia).

Ultrazvukové vyšetrenie;

Cieľ ultrazvukového vyšetrenia sa môže líšiť podľa toho, v ktorom trimestri gravidity sa vykonáva. Využíva sa klasická (brušná) alebo vaginálna sonda.

Ultrazvukové vyšetrenie v prvom trimestri uľahčuje zistenie a potvrdenie tehotnosti, zároveň pomáha určiť dĺžku jej trvania. V tomto štádiu je veľmi dôležité potvrdiť, že ide o normálne sa vyvíjajúcu graviditu, t. z. treba vylúčiť mimomaternicovú tehotnosť, ohrozenie gravidity pri krvácaní alebo bolestiach, odlupovanie plodového vajca a pod.

V tejto súvislosti má obrovský význam potvrdenie akcie srdca plodu – ak sa srdiečko „ozýva“, je isté, že nejde o tzv. zamĺknutý potrat (missed abortion). Zamĺknutý potrat má pomenovanie odvodené od skutočnosti, že sa navonok nijako neprejavuje – ani bolesťami, ani krvácaním, čiže žena o ňom vôbec nevie, pritom potratený plod ostáva v dutine maternice.

Dôležité je presné určenie veku gravidity ultrazvukovým vyšetrením – má zásadný význam pre včasné rozpoznanie zaostávania rastu plodu, ktoré môže byť zapríčinené vývojovými anomáliami alebo nedostatočnou funkciou placenty.

V druhom a treťom trimestri plní ultrazvukové vyšetrenie taktiež viacero funkcií – kontrola gestačného veku a rastu plodu, zistenie jeho vývojových anomálií, kontrola množstva plodovej vody, kontrola plodu vo vzťahu k pôrodu, kontrola zrelosti placenty, jej uloženie. Zároveň sa zisťuje, či nedochádza k otváraniu krčka maternice zvnútra – vezikulizácia.

Pri vyšetrení gestačného veku a rastu plodu sa plod meria – zisťuje sa priemer hlavičky, bruška, priemer hrudníka a dĺžka stehnovej kosti. Vďaka tomu možno odhadnúť hmotnosť plodu. Výraznejšie odchýlky od priemeru môžu signalizovať malý alebo veľký plod. Samozrejme, pri posúdení je potrebné zohľadniť aj ďalšie parametre.

Ak vznikne podozrenie na určitú chybu vo vývoji plodu, robí sa podrobnejšie ultrazvukové vyšetrenie, kde sa merajú dĺžky jednotlivých kostí a veľkosť jednotlivých orgánov. Výsledky sa porovnávajú s príslušnou normou. Veľký význam má v tomto ohľade vyšetrenie 3D ultrazvukom na certifikovanom pracovisku.

Zisťovanie množstva plodovej vody je dôležité z hľadiska signalizácie určitých vývojových chýb plodu alebo nedostatočnej funkcie placenty. V prípade potreby sa ultrazvukové vyšetrenie plodovej vody doplní aj ďalšími vyšetreniami, ktoré umožnia posúdiť jej kvalitu. Napr. v závere tehotnosti sa plodová voda skúma cez krčok maternice amnioskopom (optické zariadenie), pričom sa posudzuje jej čírosť, miera skalenia alebo sfarbenie. Známe vyšetrenie je amniocentéza – odber plodovej vody za účelom potvrdenia alebo vylúčenia možného genetického poškodenia plodu.

Kontrola plodu vo vzťahu k pôrodu sa neobmedzuje len na samotný plod, ale aj na stav, zrelosť a funkčnosť placenty. Dôležité sú tzv. prietoky, ktoré udávajú kvalitu prietoku krvi medzi matkou a dieťaťom. Ak sú tieto prietoky nedostatočné, signalizujú možné ohrozenie plodu v maternici – hovoríme o vnútromaternicovej tiesni plodu, pretože sa mu od matky nedostáva kyslík a potrebná výživa.

Posúdenie placenty je dôležité aj z hľadiska jej zrelosti, pričom jednotlivým štádiám gravidity zodpovedajú aj určité stupne zrelosti placenty. Ak placenta dosiahne predčasne posledné štádium zrelosti, ktoré je charakteristické pre normálne donosenú tehotnosť, je potrebné intenzívne plod sledovať a v prípade zistenia príznakov vnútromaternicovej tiesne treba graviditu predčasne ukončiť.

Predpôrodná kardiografia

Označuje sa častejšie ako kardiotokografia (CTG), t. z. že zahŕňa nielen diagnostiku akcie srdca plodu, ale aj stavu svaloviny maternice – čiže je to vyšetrenie zamerané dvoma smermi.

Základnou úlohou je včas rozoznať vnútromaternicovú hypoxiu (nedokysličenie) plodu. Zväčša je na príčine nedostatočná funkcia placenty, inak môže ísť o vývojovú chybu srdca plodu alebo o poruchu rytmu srdca. Veľký význam má preto toto vyšetrenie predovšetkým v prípadoch nedostatočnej funkcie (insuficiencie) placenty. Z hľadiska anamnézy ide o gravidné ženy, ktoré už v minulosti porodili dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou pri normálnej dĺžke gravidity, ženy s vysokým krvným tlakom počas gravidity, alebo ak bolo ultrazvukovo diagnostikované zaostávanie plodu v raste.

Frekvencia vyšetrení sa volí individuálne, v závislosti od možného stupňa ohrozenia, ale aj od predchádzajúcich CTG vyšetrení. Interval sa môže pohybovať rôzne – niekedy stačí 1-krát týždenne, inokedy sa robí aj niekoľkokrát denne, niekedy dokonca nepretržite.

Pri CTG vyšetrení treba zohľadniť viacero faktorov – aktivitu plodu (spánok, bdelý stav), gestačný vek, užívané lieky, dokonca aj polohu matky pri vyšetrení.
CTG vyšetrenie okrem vyšetrenia akcie srdiečka plodu podáva aj informácie o stave tonusu (napätia) maternice – na zázname sú zreteľné viditeľné miesta, kde dochádza k sťahom (kontrakciám)  maternice, napr. pri pôrode.
Klasické CTG vyšetrenie môže byť rozšírené aj o rôzne záťažové testy, tzv. stres-testy. Týchto stres-testov existuje viacero typov – oxytocínový, mamilárny, step-test (chôdza do schodov alebo drepy). Ich cieľom je kontrola srdcovej frekvencie plodu po určitej záťaži.
Pri CTG vyšetrení môže žena dokonca počuť ozvy srdiečka plodu, pričom hlavne prvorodičky bývajú prekvapené ich vysokou frekvenciou. Rýchlosť srdca plodu je asi 1,5-násobná až 2-násobná oproti pulzu matky. Normálny nález u plodu teda predstavuje asi 110 – 160 úderov za minútu. Pri kontrakciách môže tento počet krátkodobo poklesnúť.

Poradenská činnosť

Súčasťou poradne pre tehotné je aj poučenie o životospráve počas gravidity a individuálne odporúčania prispôsobené konkrétnemu zdravotnému stavu ženy. Tieto odporúčania možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

Primeraná telesná hygiena – nielen hygiena tela, ale aj zubov, ktoré sa v tomto období ľahšie kazia. Pre hygienu tela sa odporúča skôr sprchovanie, ale nevylučuje sa ani kúpeľ, pokiaľ nie je príliš horúci alebo studený. Väčšiu pozornosť treba venovať krémovaniu brušnej partie, aby sa aspoň čiastočne eliminoval vznik strií, a ošetrovaniu bradaviek – po utretí uterákom sa taktiež odporúča (pri suchej pokožke) nakrémovať.

Predchádzanie zápche – je potrebné prijímať stravu s vysokým obsahom vlákniny a dostatočné množstvo tekutín. Dbať na dostatočné vyprázdnenie močového mechúra pri močení.

Šport – plávanie, nenáročné cvičenia, v žiadnom prípade nie silový, výkonnostný šport alebo aktivity spojené s otrasmi (behanie). Všeobecne sa odporúčajú predovšetkým prechádzky na čerstvom vzduchu. Športovanie má byť prispôsobené fyzickému stavu ženy. Budúce mamičky si môžu zacvičiť aj s nami v pravidelnej rubrike „Cvičíme 9 mesiacov“.

Cestovanie – často ho tehotné a ich blízki podceňujú. Na dlhšie cesty treba voliť prostriedky, ktoré eliminujú otrasy, prudké brzdenie a nárazy – vhodnejšie než auto je lietadlo alebo vlak. Pozor na niektoré zmeny prostredia, napr. pri návšteve hôr.

Ochrana pred infekčnými ochoreniami – obmedziť návštevy chorých, zvlášť v nemocnici. Ide skôr o ochranu plodu než matky, keďže infekčné ochorenia môžu zapríčiniť určité poškodenia plodu.

Zdravá výživa – vyvážená strava, nejesť „za dvoch“. V prípade rannej nevoľnosti alebo neznášania určitých potravín je potrebná úprava stravovania. Ženy s vysokým tlakom by mali obmedziť solenie, väčšina žien potrebuje doplniť prípravky s obsahom železa a vápnika. Niektorí lekári odporúčajú ako prevenciu zubného kazu prípravky s obsahom fluóru. 

Kofeín, nikotín, alkohol, drogy  – vylúčiť. Jedna káva denne neškodí, diskutuje sa o súvislosti medzi väčším množstvom kofeínu a rizikom možného potratu či predčasného pôrodu. Kofeín môže byť obsiahnutý aj v čaji, čokoláde a kolových nápojoch.

Fajčenie (aj pasívne) ohrozuje plod z hľadiska výživy – fajčiarky mávajú deti s nižšou pôrodnou hmotnosťou a je zaznamenaný aj vyšší výskyt predčasných pôrodov. Pri alkohole je známy negatívny účinok na mozgové bunky, vyvoláva závislosť, podobne ako iné omamné a návykové látky. Preto detí žien, ktoré pravidelne požívajú alkohol, návykové omamné látky alebo fajčia, mávajú po pôrode abstinenčné príznaky, o ďalších komplikáciách ani nehovoriac.

V súčasnosti sú tieto zásady už všeobecne známe, preto je niekedy prekvapujúce, že nie každá žena je schopná a ochotná ich počas tehotenstva dodržiavať. V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť slová MUDr. Plzáka, ktorý v jednej zo svojich knižiek radí trochu z úsmevného nadhľadu párom, ktoré plánujú splodiť dieťa, aby sa predtým aspoň na tri mesiace odobrali do nejakého pokojného, čistého prostredia, kde sa aj ich organizmus upokojí, očistí od stresov a škodlivých látok a aby tam v závere pobytu dieťatko počali. Aj keď je to pre zamestnaného človeka trochu utopický pohľad, podstatu vystihuje.

Príprava na pôrod (profylaxia)   

Zmyslom profylaktickej prípravy je pripraviť ženu na pôrod z hľadiska fyzického aj psychického a takto jej uľahčiť samotný priebeh pôrodu.
Je prirodzené, že každá žena sa pôrodu trochu bojí, a je to jedno, či ide o strach z nepoznaného u prvorodičky, alebo strach zo známych bolestí u viacrodičky. Cieľom je v prvom rade poskytnúť žene informácie o priebehu pôrodu, aby bola pripravená na jeho priebeh a tak odstrániť „strach z nepoznaného“. Nakoniec, vystrašená a hysterická rodička, ktorá nespolupracuje s pôrodníkom či pôrodnou asistentkou, ohrozuje v prvom rade svoje ešte nenarodené dieťa.

Žiaľ, niekedy sa tehotná žena, v snahe získať čo najviac informácií, dozvie od rôznych známych, ktoré už majú jeden alebo viac pôrodov za sebou, skôr veci, ktoré by nikdy nemala počuť. Niektoré ženy totiž svoj zážitok z pôrodu zdramatizujú a údaje preženú v jednom alebo druhom smere. Tu už ostáva na samotnej tehotnej žene, aby si určité informácie overila v literatúre, u svojho pôrodníka alebo inej kvalifikovanej osoby.

Dôležitá je aj fyzická príprava – dychové cvičenia, gymnastické cvičenia zamerané na podporu fyzickej kondície a ľahšie zvládnutie pôrodu.

Dychové cvičenia sú zamerané na nácvik viacerých typov dýchania: 

  • rýchle a „plytké“ dýchanie („psie“ dýchanie) – počas kontrakcií,
  • hlbšie dýchanie (s prípadným krátkym zadržaním dychu pred výdychom) – medzi kontrakciami,
  • hlboký nádych a zadržanie dychu – pri „tlačení“ (plný nádych pomáha „nabrať dych“ a silu pred veľkou námahou spojenou s vytlačením dieťaťa cez pôrodné cesty).

Gymnastické cvičenia sú zamerané na nácvik správneho držania tela, uvoľňovacích cvičení (uvoľnenie svalu medzi jednotlivými sťahmi pri pôrode a získanie síl na ďalšie kontrakcie),  posilnenie panvového dna a brušného lisu. Dôležité je nenásilne prepojiť gymnastické a dychové cvičenia.

Cvičenie má byť prispôsobené stavu pacientky – sú dokonca prípady, keď žena nesmie vôbec cvičiť a musí dodržiavať tzv. prísny pokoj na lôžku. Väčšina žien sa však môže cvičením na pôrod pripravovať, či už individuálne, s odborným cvičiteľom, alebo v rámci kurzov, ktoré organizujú rôzne materské centrá a združenia.

V rámci prípravy na pôrod možno s pôrodníkom prediskutovať aj mnohé otázky, ktoré žena považuje za dôležité, napr. otázka tlmenia bolesti pri pôrode, holenie ochlpenia pred pôrodom, nástrih hrádze a pod. Niektoré pôrodnice uvádzajú tieto fakty priamo na webových stránkach svojich nemocníc.

V poslednom období si niektoré ženy vypracovávajú tzv. pôrodný plán, ktorý obsahuje určité zásady vedenia pôrodu tak, ako si to predstavuje žena. Pôrodný plán je potrebné taktiež prediskutovať s pôrodníkom a vzájomne zvážiť požiadavky jednej aj druhej strany – tehotnej ženy aj lekára, príp. sa dohodnúť aj na určitom kompromise, ktorý by mal byť v záujme ženy a dieťaťa. Ak jedna zo strán tvrdohlavo trvá na svojom stanovisku, ťažko vznikne vzťah postavený na dôvere, ktorá je pri pôrode nevyhnutná.
Je potešujúce, že v súčasnej dobe sa do tejto prípravy v čoraz väčšej miere zapájajú aj budúci oteckovia, pretože podpora partnera v tomto období je pre tehotnú ženu mimoriadne dôležitá.

Záver
Zmyslom preventívnej starostlivosti v gravidite je čo najskôr vyhľadať akúkoľvek príčinu, ktorá by mohla spôsobiť ohrozenie tehotnej ženy alebo samotného plodu. Len skoré odhalenie odchýlok umožňuje včas vykonať potrebné opatrenia, a to buď preventívne alebo liečebne.

 

 

 

Komentáre