Menej plodovej vody

Menej plodovej vody

3.10.2015 v kategórii Tehotenstvo, autor MAMA a ja foto: iStock.com

Treba sa báť?

Niekedy sa stáva, že gynekológ pri vyšetrení zistí, že v maternici je menej plodovej vody, ako by tam malo byť.  Má sa tehuľka báť?

Odborne sa tento stav nazýva oligohydramnion a zisťuje sa zvyčajne ultrazvukovým vyšetrením. Keďže množstvo plodovej vody sa ani pri tomto vyšetrení nedá presne zmerať, často musí lekár vychádzať zo skúseností, ktoré nadobudol počas praxe. Menšie množstvo plodovej vody môže byť zapríčinené nedostatočne fungujúcou placentou, prípadne môže súvisieť s niektorou vrodenou vývojovou chybou plodu, pričom medzi najčastejšie príčiny patria problémy s obličkami, močovým traktom, ale niekedy sa objavia aj problémy s pľúcami plodu. Ak ide len o nepatrne menšie množstvo plodovej vody, žena i plod sú intenzívnejšie sledovaní. Vážnejšie stavy môžu byť dôvodom skoršieho ukončenia tehotnosti, aby nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu dieťatka.

Pozor – žena sama nemôže množstvo plodovej ovplyvniť – napríklad tým, že by zvýšila príjem tekutín.

Komentáre