Neplodnosť

Neplodnosť

3.8.2010 v kategórii Snažilky foto: iStock.com

Rozhovor o najzákladnejších otázkach ohľadom neplodnosti s doc. MUDr. Vladimírom Krausom, CSc., prednostom 1. GPK, ktorý je zároveň odborníkom na sterilitu a vedie antisterilnú poradňu v Košiciach.

Kedy vyhľadať lekára, a vôbec odbornú pomoc ako takú – po akom dlhom čase, keď sa „nedarí“?

Odporúčam vyhľadať odbornú pomoc po jednom roku neúspešného snaženia sa o potomka. V minulosti sa odporúčali až dva roky, teraz však ženy vstupujú do vzťahov v priemerne neskoršom veku, po získaní vzdelania a profesionálnom uplatnení. Ženám, ktoré majú viac ako 30 rokov, odporúčame aj skorší interval.

Súvisí  plodnosť aj s vekom? Je rozdiel v pravdepodobnosti počatia v závislosti od veku?

Plodnosť závisí aj od veku, ale je to len jeden z množstva faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Najlepšie podmienky na otehotnenie sú do 30. roku života, pokiaľ nie sú prítomné iné faktory. Po tomto veku percento úspešnosti rýchlo klesá, po 35. roku sa podarí spontánne otehotnieť skôr výnimočne.

Kedy ide o diagnostikovanú „neplodnosť“?

Ako som už spomínal, podľa súčasných algoritmov sa jedná o nechcené neotehotnenie páru, pokiaľ sa snaží o tehotenstvo 1 rok a viac.  Potom by malo nasledovať vyšetrenie oboch partnerov, ktoré určí príčinu, a túto treba začať liečiť... Je potešiteľné, že v súčasnosti je väčšina príčin neplodnosti riešiteľných.

Čo je pravda v dnešnej dobe na mýte, že „na vine je stále žena“?

Neplodnosť je vecou páru. Obaja – muž i žena sa na nej podieľajú približne rovnako, v 50 % žena, v 50 %  prípadoch muž.  Tento mýtus vznikol z toho dôvodu, že tehotenstvo aj pôrod realizuje žena, preto bola za neplodnosť od staroveku obviňovaná iba žena.

Znamená erekcia automaticky aj plodnosť?

Erekcia znamená iba možnosť uskutočniť zo strany muža pohlavný styk, ale o kvalite jeho spermií,  a teda schopnosti alebo možnosti oplodnenia nehovorí.

Čoho sa majú partneri vyvarovať pri snažení sa o bábätko?

Podstatné je uvedomiť si, že sa  majú čo najskôr obrátiť hneď na odborníkov, neskúšať žiadnych šarlatánov a pochybnú inzerciu v pochybných médiách.

Na koho sa môžu páry, ktoré si nevedia pomôcť, obrátiť?

Každý pár sa môže obrátiť sa svojho obvodného gynekológa, ale lepšia je možnosť obrátiť sa priamo na antisterilné  poradne, ktoré fungujú v každom okrese. Lekár v nich sa zaoberá sterilitou častejšie ako obvodný gynekológ. Sterilita je totiž iba nepatrnou oblasťou činnosti obvodného gynekológa, preto, ak to nerobí sústavne, nie je v nej taký erudovaný a nemá toľko skúseností ani také výsledky, ako majú lekári, ktorí sa na túto oblasť špecializujú.

V dnešnej dobe sa hovorí všade o centrách asistovanej reprodukcie. My chceme poukázať aj na iné riešenie – antisterilné poradne. Čo vlastne znamená pojem antisterilná poradňa? Prečo ju uprednostniť? Potrebujeme odporúčanie lekára?

Antisterilná poradňa je prvým miestom, kde by mali byť vyšetrené a liečené ženy s problémom sterilného manželstva. Lekár v nej urobí všetky základné  vyšetrenia u oboch partnerov a vytýči postup ďalších vyšetrení a liečby. Pre kontakt s poisťovňami je potrebné odporučenie gynekológa, s ktorým má pacientka uzavretú zmluvu.

V antisterilných poradniach odborníci vyliečia väčšinu príčin neplodnosti. Centrum asistovanej reprodukcie je odporúčané v tých prípadoch sterility, ktoré majú príčiny na strane muža aj ženy, ktoré sú veľmi závažné a nedajú sa vyriešiť bežne, takže žena nemôže spontánne otehotnieť. Vtedy je potrebné pomôcť jej priamou manipuláciou s gamétami – vajíčkom a spermiou, teda im v rozmnožovaní asistovať.

Čo nás čaká pri nástupe do starostlivosti doktorov v antisterilnej poradni? Ktoré vyšetrenia sú základné pre ženy a ktoré pre mužov?

Pre mužov je základným vyšetrením spermiogram, ktorého kvalita ukáže potrebu ďalších vyšetrení. Pre ženu je potrebné zistiť, či má ovuláciu, či má priechodné vajíčkovody a normálne vyvinutú maternicu, ktorá je schopná donosiť plod počas tehotenstva.

Aké sú najčastejšie diagnózy, s ktorými vás pacienti a pacientky navštívia?

Najčastejším príčinami je neschopnosť ovulácie, spojená najčastejšie s prítomnosťou tzv. polycystických vaječníkov, ďalej zvýšená hladina prolaktínu, endometrióza a nepriechodnosť vajíčkovodov, spôsobená zápalovými procesmi.

Tiež sa traduje aj ďalší mýtus – o závratných sumách pri liečení neplodnosti. Sú výkony v antisterilnej poradni hradené poisťovňami v plnej miere?

Všetky procedúry v antisterilných poradniach sú hradené všetkými poisťovňami. Je pravda, že liečba niektorých ochorení, napríklad endometriózy, je drahá, pacientke ju však hradí poisťovňa.

Môže vás zaujímať:

Folikulometria a vyšetrovacie postupy pred liečbou neplodnosti
Príčiny mužskej neplodnosti
Endometrióza a neplodnosť

Komentáre