siesta choroba, piata choroba

Piata a šiesta choroba

9.6.2016 v kategórii Dieťa, autor MUDr. Jana Kaprinayová

Obe ochorenia sú vírusového pôvodu a ich spájajúcim prvkom je výskyt vyrážok. Názov „piata“ a „šiesta“ choroba je historicky daný.

Začiatkom 20. storočia boli infekčné ochorenia sprevádzané vyrážkou zoradené za sebou:

1. OSÝPKY
2. ŠARLACH
3. RUBEOLA
4. RUBEOLA SCARLATINOSA (existencia tohto ochorenia neskôr nebola potvrdená)
5. ERYTHEMA INFECTIOSUM
6. EXANTHEMA SUBITUM

(Megal) erythema infectiosum - piata choroba

Ide tiež o vírusové ochorenie detského veku sprevádzané vyrážkou, ktoré obyčajne odoznie bez komplikácií. Pôvodcom ochorenia je parvovírus B 19. Vírusom sú ohrození imunokompromitovaní jedinci, anemické alebo tehotné ženy.

Je piata choroba nákazlivá?

Erythema infectiosum je ochorenie predovšetkým detského veku medzi 3. – 15. rokom života. Objaviť sa však môže v každom veku. Infekcia parvovírusom sa prejaví buď typickým klinickým obrazom, alebo predovšetkým u dospelých kĺbovými ťažkosťami bez kožného výsevu. Nákaza však väčšinou prebehne bez klinických príznakov – len asi 20 % infikovaných osôb má typickú vyrážku.

Zdrojom nákazy je infikovaný človek s manifestným ochorením, alebo aj bez známok ochorenia. Inkubačná doba je 4 – 14 dní. Prenos sa uskutočňuje najčastejšie vzdušnou cestou kvapôčkami alebo priamym kontaktom sekrétom kontaminovanými predmetmi (šálky, riad...). Možný je aj prenos krvnými produktmi (transfúzia) alebo od matky na plod. Pri kontakte s infekciou je 50 – 60 % pravdepodobnosť nákazy. Infekcia zanecháva dlhodobú imunitu.

Obdobie nákazlivosti u infikovaných je odlišné od mnohých iných exantémových (vyrážkových) ochorení, kedy je dieťa nákazlivé, kým má vyrážku. Pri piatej chorobe je dieťa nákazlivé do objavenia sa vyrážok, dokonca aj počas inkubačnej doby (približne 1 týždeň pred objavením sa vyrážky). Je to preto, lebo vyrážka je už len imunitnou reakciou na infekciu a objaví sa až po jej ústupe. Teda aj keď má dieťa typické motýlikovité začervenanie na lícach (viď nižšie), obyčajne už nie je infekčné. Týka sa to detí s normálnou funkciou imunitného systému.

Príznaky a priebeh ochorenia

Predzvestné (prodromálne) štádium ochorenia:

  • mierna horúčka, bolesť hlavy, ľahké prejavy z oblasti dýchacieho systému, teda napríklad upchatý alebo tečúci nos, zápal hrdielka. Po ústupe týchto príznakov sa objaví vyrážka.
  • mierna horúčka s pocitom únavy
  • alebo môže toto štádium úplne chýbať a ochorenie sa začne manifestovať až typickou vyrážkou
  • zriedka sa môže objaviť nevoľnosť, hnačka, bolesti bruška, bolesti kĺbov
Až štvrtina nákaz parvovírusom B 19 prebehne ako necharakteristické chrípkové ochorenie, s miernou horúčkou, bolesťami hlavy, prípadne s respiračnými príznakmi, ale bez vyrážky.

Vyrážka

Po ústupe prodromálneho štádia sa v 1. fáze objaví typická vyrážka na lícach a okolo nosa. Na koreni nosa splýva a vytvára „motýlikovité“ začervenanie. V okolí úst chýba. Vyrážka vyzerá ako spálenie kože od slnka a ustupuje za 2 – 4 dni. V 2. fáze, v priebehu 1 – 4 dní, sa vyrážka šíri na telo – predovšetkým na končatinách a v oblasti sedacích svalov sa objavia veľké, nepravidelné, splývajúce červenofialové škvrny. Vyrážky sú menej na trupe. Na dlaniach a ploskách nôh chýbajú úplne. V 3. fáze postupne škvrny od stredu blednú, okraje ostávajú živočervené. Vyrážky pretrvávajú 5 – 10 dní. Až 3 týždne môže trvať obdobie, kedy po úplnom vymiznutí sa vyrážky znova objavia. Býva to po rôznych fyzických stimuloch – fyzickej námahe, strese alebo po priamom podráždení pokožky. Následne opäť vymiznú. Dospelí a staršie deti sa zvyčajne sťažujú na svrbenie vyrážok, ale väčšina detí (mladšie ako 10 rokov) nevyzerá, že by im vyrážky spôsobovali problémy. Nevyzerajú vôbec choré.

Kĺbové prejavy

Bolesti a opuch kĺbov – vznikajú krátko po objavení sa vyrážky a postihujú asi 10 % detí. Dospelí trpia postihnutím kĺbov až v 80 %. Infekcia parvovírusom B19 sa u nich častejšie prejaví kĺbovými príznakmi ako klasickým kožným nálezom a môže sa prejaviť len symetrickou bolesťou kĺbov. Postihnuté bývajú najmä ruky, zápästia, kolená a lakte. Zápal kĺbov teda môže vzniknúť aj pri nákaze, ktorá nie je sprevádzaná vyrážkou. Ich bolesť a opuch zvyčajne ustúpia bez dlhodobejšieho postihnutia.

Piata choroba je obyčajne mierne ochorenie, ktoré tak ako u detí aj u dospelých končí plným uzdravením.

Diagnostika

Diagnóza sa stanoví na základe klinického obrazu (príznakov) a pri bežnom priebehu ďalšia, teda laboratórna diagnostika nie je potrebná. U pacientov s nejasnými príznakmi alebo u tehotných žien sa diagnóza potvrdí pomocou serologických testov – zisťujú sa protilátky proti vírusu v krvi. Infekciu možno dokázať tiež vyšetrením PCR(polymerase chain reaction), ktoré dokáže prítomnosť vírusu dokázaním prítomnosti jeho DNA v tele pacienta.

Komplikácie

Porucha krvotvorby – anémia

Parvovírus má náchylnosť infikovať zárodočné bunky ľudských červených krviniek, ktoré sa nachádzajú v kostnej dreni a spôsobiť tak na 7 – 10 dní pokles počtu červených krviniek. Preto u osôb s poruchou krvotvorby v predchorobí (s predčasným rozpadom červených krviniek) môže infekcia spôsobiť útlm kostnej drene, a tak ťažkú anémiu. U infikovaných s normálnym prežívaním červených krviniek sa krátkotrvajúci útlm kostnej drene neprejaví.

Nákaza plodu

ak je matka infikovaná, v 30 % parvovírus B 19 prechádza placentou, dostáva sa do kostnej drene plodu, kde spôsobuje útlm tvorby červených krviniek. To vedie buď k potratu alebo predčasnému pôrodu mŕtveho plodu. Vrodené vývojové chyby vírus pravdepodobne nespôsobuje.

Liečba

Je symptomatická a najčastejšie sa týka horúčky, prípadne svrbenia kože. Pri horúčke sa podávajú antipyretiká – u detí nikdy nie lieky s obsahom kyseliny acetylosalicylovej. Pri svrbení kožnej vyrážky uľavia antihistaminiká, prípadne lokálne pôsobiace liečivá s obsahom mentolu. Najmä u dospelých pri bolestiach a opuchu kĺbov sú vhodné antireumatiká a, samozrejme, kľud na lôžku. Špeciálnu starostlivosť potrebujú len chorí so vzniknutou anémiou.

Prevencia

Keďže infikovaní sú nákazliví už pred objavením sa príznakov, je prevencia šírenia nákazy najmä v detských kolektívoch ťažká. Ochranou, tak ako aj pri mnohých iných infekčných ochoreniach, je hygiena – umývanie si rúk.


Exanthema subitum – ŠIESTA CHOROBA

Jedná sa o neškodné vírusové ochorenie detského veku s 3 – 4 dňovou horúčkou, pri poklese ktorej sa objaví vyrážka. Vyvolávateľom je ubiquitárne sa vyskytujúci (všadeprítomný) vírus Herpesvirus 6 human. Najčastejšie postihuje deti mladšie ako 2 roky a je veľmi zriedkavá u detí mladších ako 3 mesiace a starších ako 4 roky.

Je šiesta choroba nákazlivá?

Nákaza sa prenáša vzdušnou cestou kvapôčkami z dýchacieho systému chorého alebo asymptomatického jedinca. Inkubačná doba – teda čas od expozície vírusu do prepuknutia príznakov ochorenia je 6 – 15 dní, najčastejšie 10 dní. Ochorenie sa vyskytuje prevažne v jarných mesiacoch a môže prebiehať v drobných epidémiách. Ak dieťa raz ochorelo na túto chorobu, ostane mu na ňu celoživotná imunita.

Priebeh ochorenia a príznaky

  • horúčka – vzniká náhle, býva vysoká (blíži sa k 40 °C) a trvá najčastejšie 3 dni, vzácne až 5 dní. Iné príznaky nebývajú. Horúčka spontánne ustúpi
  • vyrážka – v čase prudkého poklesu horúčky sa objaví drobno-škvrnitá až škvrnito- pupencová, ružová vyrážka (priemeru 2 – 5mm) na trupe, ktorá sa ďalej šíri na krk a horné časti končatín Tvár zvyčajne ostáva nepostihnutá – bez vyrážky, alebo raritne len veľmi mierne. Vyrážka nesvrbí a pri zatlačení bledne. Spravidla ustúpi do dvoch dní, ale môže trvať aj niekoľko hodín
  • zdurenie lymfatických uzlín – krčných a šijových
  • ľahká laryngitída – zápal hrdla.

Diagnostika

Vzhľadom na to, že sa jedná o benígne ochorenie s krátkym trvaním a jasným klinickým obrazom, nezvykne sa potvrdzovať infekcia pomocou laboratórnych vyšetrení. Samozrejme, v krvi stúpa v priebehu ochorenia hladina protilátok proti vírusu, takže by ich bolo možné dokázať serologickým vyšetrením. V čase vzniku vyrážky možno v krvi dokázať pokles počtu bielych krviniek.

Komplikácie

Ochorenie zvykne prebiehať mierne. Občas boli ako komplikácie zaznamenané febrilné kŕče.
Iné komplikácie sú veľmi ojedinelé.

Liečba

Liečba je čisto symptomatická, podporná.

Prevencia

Proti tomuto ochoreniu sa neočkuje. Izolácia chorých nie je nutná.  

Čítajte tiež:

Šiesta detská choroba

Komentáre