Dieťa články

Ako zvládnuť emočné problémy detí?

Ako zvládnuť emočné problémy detí?

30.3.2017 v kategórii Dieťa

Emócie sú súčasťou každodenného života detí, hrajú významnú úlohu v rodine i škole. Učiteľ i rodič, ktorý deťom pomáha zvládať emočné problémy, prispieva k odstraňovaniu aktuálnych výchovných problémov i k úspešnému vyriešeniu životných problémov, ktoré na deti v budúcnosti čakajú. Čítať viac..

0 Dysgrafia

Dysgrafia

27.3.2017 v kategórii Dieťa

Dysgrafia je špecifická vývinová porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom. Čítať viac..

Článkov: 698