Dieťa a mobilný telefón – áno či nie?

25.11.2010 v kategórii Batoľa, autor Mgr. Miroslava Miková foto: iStock.com

Kedy dať dieťaťu do rúk mobilný telefón? Ako zabezpečiť, aby dieťa pochopilo hlavný účel tohto vynálezu?

„Mami, aj ja chcem taký super najnovší mobil ako má Martin“, vraví osemročný chlapec svojej mame. „Sú tam bombastické hry, zmestí sa tam veľa pesničiek a s Paľkom si stále posielajú rôzne obrázky cez bluetooth“, pokračuje neodbytne dieťa. Matka počúva chválospevy svojho dieťaťa na najnovší typ mobilného telefónu, ktorý patrí spolužiakovi jej ratolesti. Mobilný telefón má nekonečné množstvo funkcií a spolužiak jej syna ho nespustí z očí vo dne, ba ani v noci. Jeho detský život sa točí okolo vynálezu, ktorý má človeku uľahčiť život. S pýchou sa predvádza pred ostatnými deťmi. Napriek varovaniu využíva jeho zábavné funkcie aj cez vyučovanie, veď zakázané ovocie chutí najviac. Počas prestávky sa triedou ozývajú zvuky hudby v prípade, že učiteľ je v nedohľadne. V lepšom prípade má dieťa v ušiach slúchadlá, z ktorých sa ozýva ohlušujúca hudba.

Zaiste ste sa vo svojom živote stretli s rovnakým či podobným príbehom. Ako zodpovedný rodič si kladiete otázku: „Kedy dať dieťaťu do rúk mobilný telefón?“ alebo „Ako zabezpečiť, aby dieťa pochopilo hlavný účel tohto vynálezu?“ Odpovede na tieto otázky sú veľmi ťažké a stanoviská jednotlivých odborníkov odlišné. Napriek tomu platí niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré vám pomôžu nasmerovať vývoj vášho dieťaťa správnym smerom.

Existujú určité zásady, týkajúce sa používania mobilného telefónu, ktoré eliminujú jeho škodlivé vplyvy na psychiku a zdravie dieťaťa. Podstatou správneho a zodpovedného využívania mobilu dieťaťom je komunikácia s rodičmi. Nemenej dôležitým aspektom samotnej výchovy a tým pádom aj používania mobilu sú príklady správania sa, ktoré dieťa preberá od svojich rodičov.

Mobilný telefón v rukách dieťaťa je z pohľadu rodiča predovšetkým akousi zárukou bezpečnosti. Rodič môže svoje dieťa kedykoľvek počas dňa skontrolovať. Práve možnosť kontaktu s dieťaťom často zohráva dominantnú úlohu pri riešení problematiky, či dieťaťu mobil dať alebo nedať. Rodič zveruje telefón dieťaťu do rúk v presvedčení, že robí správne rozhodnutie. Často sa však zabúda na to, že mobilné telefóny sú nielen komunikačným prostriedkom, ale aj zábavkou, ktorú naše deti milujú. Nedávno som stretla dve teenagerky, ktoré si rezko vykračovali v rytme hlučnej hudby ozývajúcej sa z mobilného telefónu, ktorý jedna z nich držala v ruke.

Tajomstvom mobilnej komunikácie nie je ani posielanie videí so sexuálnym podtónom či pornografických obrázkov. Zabávanie sa na účet druhých nie je v súčasnosti žiadnou výnimkou. Prezváňanie neznámych čísel či volanie na tiesňové linky je takmer na dennom poriadku. Vynaliezavosť detí nepozná hranice a mobil pri troche šikovnosti možno použiť ako „ťahák“ pri písomke, hoci väčšina škôl prísne zakazuje používanie mobilného telefónu počas vyučovania. Získavanie obrázkov od výmyslu sveta a najnovších melódií je každodennou príjemnou povinnosťou dieťaťa a zároveň prostriedkom ako byť v očiach spolužiakov či kamarátov stále „in“.

To však stále nie je všetko. Fotografovanie ľudí zo svojho okolia či natáčanie rôznych videí je atrakciou medzi mnohými deťmi. Nebezpečenstvo skrývajú v sebe aj textové správy, ktoré  sú plné vulgarizmov či perverzností. Veľmi nebezpečné sú správy alebo telefonáty od neznámych ľudí, ktorí si chcú dohodnúť s dieťaťom stretnutie. Tieto situácie sú zahrávaním sa s ohňom. Alarmujúce je, že množstvo takýchto prípadov neustále rastie. Na tieto temné stránky používania vymoženosti menom mobil sa často zabúda.

Okrem vplyvov mobilného telefónu na psychiku človeka sa veľa hovorí o jeho účinkoch na zdravie dieťaťa. Tieto skutočnosti sú predmetom mnohých vedeckých i laických diskusií a výskumov. Polemiky sa vedú v oblasti prepojenia využívania mobilu a vznikom rakovinových ochorení. Vedecké štúdie sa zaoberajú negatívnym vplyvom elektromagnetických polí na plodnosť človeka či DNA. Deti intenzívne využívajúce mobilný telefón často trpia poruchami spánku alebo zníženou pozornosťou. Tieto a mnohé ďalšie dôvody robia používanie mobilných telefónov deťmi problémom európskeho až celosvetového významu. Dôležité však je riešiť problém predovšetkým na úrovni rodiny a školy.

Ako zabezpečiť, aby dieťa chápalo mobilný telefón ako prostriedok komunikácie a nie ako hračku?
Stále platí, že najvyššia miera zodpovednosti je na rodičoch. Výchova detí je predovšetkým záležitosťou rodiny. Preto je potrebné uvedomiť si, že dieťa preberá správanie svojho najbližšieho okolia, teda rodičov a súrodencov. Týka sa to aj využívania mobilného telefónu. Ak dieťa vidí, že rodičia a najbližší príbuzní používajú telefón zodpovedne a s rozumom, je pravdepodobné, že sa bude správať rovnako. Je dôležité dieťaťu ukázať, že mobilný telefón je najmä komunikačným prostriedkom, ktorý má človeku uľahčiť život. To je však samo o sebe nedostačujúce nakoľko žijeme vo svete modernej techniky, ktorá je často meradlom hodnoty človeka najmä u detí a mladistvých. Druhým predpokladom správneho a zodpovedného používania mobilu je rozhovor. Úprimná komunikácia založená na vzájomnej dôvere, ktorá objasňuje funkcie telefónu, pravidlá a riziká jeho používania je nesmierne dôležitá.

Čo všetko má byť predmetom rozhovoru s dieťaťom?
Deťom treba vysvetliť, že mobil je prostriedkom, ktorý uľahčuje komunikáciu a nie je hračkou. S používaním mobilného telefónu sú spojené viaceré riziká, ktoré majú dopad na psychiku a zdravie dieťaťa a samozrejme finančné následky. Jednou z hlavných tém by malo byť oboznámenie dieťaťa s obťažovaním a šikanovaním prostredníctvom mobilnej komunikácie. Toto tvrdenie platí obojstranne. Ak dieťa dostáva pochybné textové správy, videá či existujú snahy anonymných osôb o stretnutie, dieťa by nemalo odpovedať a je vhodné, keď so situáciou oboznámi rodičov. Pozitívum spočíva aj v ukladaní pochybných správ a nahrávaní obťažujúcich hovorov, pretože v prípade potreby vedú k nájdeniu osoby, ktorá druhým znepríjemňuje život.

Zároveň má dieťa vedieť, že nemá obťažovať ostatných ľudí prostredníctvom anonymných hovorov či správ, ani nahrávať či fotografovať ľudí bez ich vedomia. Deti treba upozorniť na to, že tiesňové linky slúžia ľuďom, ktorí potrebujú neliehavú pomoc a ich zneužívaním môžu spôsobiť problémy sebe a predovšetkým tým, ktorí sú v núdzi. Ďalším nebezpečenstvom sú audiotextové služby, ktoré majú najmä finančné dôsledky. Významným problémom, týkajúcim sa mobilného telefónu, je jeho krádež. Prílišné predvádzanie sa preto nie je namieste.

Rodičia by mali rovnako veľkú pozornosť venovať prípadnej závislosti dieťaťa na mobilnom telefóne, ktorá nie je v súčasnosti žiadnou výnimkou. Veľkou výhodou pre rodičov sú lokalizačné služby, ktoré zabezpečia zvýšenú mieru kontroly svojich detí. Druhou stranou mince je, že nebezpečenstvo spočíva vo využívaní tejto služby neznámymi osobami.

Kedy je správny vek dieťaťa na vlastníctvo mobilného telefónu? Zvoliť paušál alebo kredit?
Jednoznačná odpoveď na tieto otázky neexistuje. Čo sa týka vhodného veku dieťaťa na vlastníctvo prvého mobilu, v celosvetovom meradle to je vek osem rokov. Vedci sú zasa presvedčení, že mobilný telefón by nemali využívať deti do dvanásť rokov. V tomto smere platí, tisíc ľudí – tisíc názorov. V konečnom dôsledku sa musí rodič rozhodnúť sám. Čo je však veľmi pozitívne, touto problematikou sa zaoberajú aj mobilní operátori. V súčasnosti nie je problém zistiť si informácie z prvej ruky. Jednoduchým spôsobom možno blokovať rôzne služby, ktoré sú pre deti pokušením. V prípade, že vaše dieťa využíva paušál, môžete ho skontrolovať prostredníctvom výpisov. V tejto situácii dieťaťu treba dôrazne vysvetliť všetky riziká s dôrazom na finančnú stránku problému. Kredit sa vyznačuje istotou vo finančnej oblasti, lebo dieťa ho nemôže prečerpať. Na druhej strane absentuje možnosť kontroly.

Preto milí rodičia, ak ste sa rozhodli dať svojmu dieťaťu mobilný telefón, učte ho zodpovednosti. Vysvetlite mu, že telefón je komunikačným prostriedkom, ktorý treba využívať s rozumom. Je dôležité, aby dieťa poznalo nielen pozitíva, ktoré vyplývajú z vlastníctva mobilu, ale aj nebezpečenstvá a dôsledky, ktoré so sebou tento skvelý vynález prináša. Nezabudnite, že aj v tejto oblasti platí: "Dôveruj, ale preveruj."   

Zdroj: www.zodpovedne.sk

Komentáre